Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2021-2022 mokslo metams

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Gintaras Vencius

Pradinio ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas  

2.

Asta Pasaulytė Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

3.

Sonata Birštonienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

4.

Laima Kriščiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

5.

Birutė Urbonienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

6.

Oksana Kriaučiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

7.

Jolanta Liorančienė Pradinio ugdymo mokytoja ?  

8.

Regina Kriščiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
9. Irena Zaleckienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
10. Inga Vaitkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
11. Kristina Antanavičienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
12. Rosida Albaitienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
13. Jolanta Liorančienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

14.

Ingrida Valaitienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

15.

Gitana Literskytė-Katkevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Užsienio kalbų mokytojai

16.

Vilma Žvirblienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
17. Neringa Kastanavičienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
18. Ilona Galeckienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

19.

Asta Pasaulytė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

20.

Esmeralda Čeponytė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
21. Evelina Šlivinskienė ? ?  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

22.

Kęstutis Rakauskas Matematikos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
23. Rimutė Jalinskienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

24.

Aldona Mateikienė Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Gamtos mokslų mokytojai

25. Rūta Šukaitytė Geografijos mokytoja ?  

26.

Janina Abraitienė Chemijos, biologijos, gamta ir žmogus mokytoja Vyresnioji mokytoja  

27.

Janina Judickienė Fizikos, gamtos mokytojas Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

28. Mindaugas Guzavičius Istorijos mokytojas Vyresnysis mokytojas  

29.

Agnė Nacevičienė Etikos/žmogaus saugos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

30.

Asta Pasaulytė Etikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

31.

Aušra Lukoševičiūtė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
32. Vilija Stasaitienė Tikybos mokytoja ?  

Menų, technologijos ir sporto mokytojai

33.

Rasa Šilkauskienė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

34.

Tomas Kairys  Fizinio ugdymo mokytojas ?  

35.

Gintas Vilimaitis Fotografijos ir renginių studijos mokytojas Mokytojas  

36.

Vaida Plaušinienė Dailės mokytoja Vyresnioji mokytoja  

37.

Vilija Gaurienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
38. Vilija Murinienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė  
39. Darius Vaitkevičius Technologijų mokytojas Mokytoja metodininkas  

 

Neformaliojo ugdymo mokytojai

Eil. Nr Vardas Pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja
1. Linas Daubaras Neformaliojo ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  
2. Vilija Murinienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  
3. Rasa Šilkauskienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
4. Agnė Nacevičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
5. Inga Vaitkevičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
6. Darius Vaitkevičius Neformaliojo ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas  
7. Kristina Antanavičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
8. Janina Abraitienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
9. Liutauras Savickas Neformaliojo ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  
10. Vytautas Valiokas Neformaliojo ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  
11. Daiva Mickevičiūtė Neformaliojo ugdymo mokytoja Mokytoja  
12. Vaida Plaušinienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

 

Atnaujinta: 2022-05-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
Iki naujų mokslo metų liko:

SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ MOKSLO METŲ!

Patyčių dėžutė