Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Loreta Vasiliauskienė Psichologė

Darbo laikas

2022-09-01-2022-12-31 laikotarpiui

Savaitės diena

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pietų pertrauka

PIRMADIENIS

8.20-12.20

12.50-15.50

12.20  12.50

ANTRADIENIS

8.00-12.20

12.50-15.45

12.20  12.50

TREČIADIENIS

8.00-12.20

12.50 -15.45

12.20  12.50

KETVIRTADIENIS

8.00-12.20

12.50 -16.00

12.20-12.50

PENKTADIENIS

7.45-11.45

12.15-15.15

11.45-12.15

* Darbas su klientais. Esant reikalui, galimas ir kitas priėmimo laikas, iš anksto suderinus su psichologu.

** Įvertinimo duomenų bei tyrimo duomenų tvarkymas (darbo dokumentų pildymas, ruošimasis paskaitoms, mokymams, prevencinių programų rengimas, išvadų rašymas, metodiniai renginiai ir t.t.).

Kontaktai Telefonas 867630224

El. paštas Rašyti

Progimnazijos psichologo veikla

Progimnazijos psichologas  teikia  psichologinę  pagalbą  mokiniams,  įvertina  ir  padeda  spręsti  mokinių psichologines,  asmenybės  ir  ugdymosi  problemas.  Psichologas  bendradarbiauja  su  tėvais  (globėjais, rūpintojais)   ir   mokytojais.

Progimnazijos psichologo   veikla   apima   kelias   sritis:   psichologinis konsultavimas, psichologinis įvertinimas, švietimas, prevencija.

Psichologinis konsultavimas

Konsultuoja žmones, kurie išgyvena sunkų periodą arba vieni nebegali išspręsti kylančių sunkumų. Konsultacijų metu psichologas gali padėti susivokti savyje sprendžiant sunkumus. Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.

Psichologinis įvertinimas

Kylant   mokymosi   sunkumams,   psichologas   atlieka pirminį  psichologinį  įvertinimą,  kurio   metu nustatomos mokinio asmenybės ir ugdymosi problemos, galios ir sunkumai.

Švietimas

Progimnazijos psichologas  atlieka  šviečiamąjį  darbą,  kurio  metu  konsultuoja  mokinius,  mokinių  tėvus (globėjus,  rūpintojus),  mokytojus  vaiko  raidos  psichologijos,  pedagoginės  ir  socialinės  psichologijos klausimais.  Šios  konsultacijos  gali  vykti  individualiai,  paskaitų  metu, per  informaciją stenduose, dalyvaujant akcijose, konferencijose, rekomenduojant literatūrą.

Prevencija

Psichologas vykdo prevencinį darbą gimnazijoje, kurio metu rengia prevencines priemones bei  programas  ir  jas  įgyvendina,  vykdo  intervenciją  ir  postvenciją.  Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija  vykdo Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą, į kurią įtraukti visi progimnazijos darbuotojai bei mokiniai..

Rekomenduojamos knygos:

 • Gordon Th. Kaip tapti gerais tėvais.( Vilnius, 2008)
 • Dreikurs R., soltz V. Laimingi vaikai. iššūkis tėvams, (Vilnius,2008)
 • Faber A. ir Mazlish E. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų (Vaga, 2017)
 • Gippenreiter J.  Bendrauti su vaiku. Kaip? Auklėjimas be prievartos. (2016)
 • Kurienė A. Kaip užauginti žmogų. (Alma littera, 2017)
 • Murauskienė R.(Ne)tobulos mamos užrašai. (Alma Littera, 2017)
 • Campbell R. Kaip mylėti savo paauglį. (Katalikų pasaulio leidiniai, 2008)
 • Miller A. Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška. (Vaga, 2015)
 • Elaine N. Aron Itin jautrus vaikas. (Sofoklis, 2017)
 • Pieper M. H. Išmintinga meilė. (Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011)
 • Chapman G. Penkios meilės kalbos. Kaip suprasti ir išmokti meilės kalbą. (Alma littera,2017)
 • John W. James, Russell Friedman su dr. Leslie Landon Matthews  Kai sielvartauja vaikai. (Tyto Alba, 2007).
 • Forward S., Burk C. Toksiški tėvai. ( Vaga, 2014)
 • Atsakinga tėvystė: kelias į darnius tėvų ir vaikų santykius ( Obuolys, 2017)

Naudingi tinklapiai

Aktuali informacija:

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50