Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2021-09-16 13:36:24 170.18 KB
Erasmus+ projekto rezervinis sąrašas 2021-09-16 13:36:48 34.13 KB
Erasmus+ projekto dalyvių sąrašas 2021-09-16 13:37:04 35.09 KB
Erasmus+ dalyvių atrankos aprašas 2021-09-16 13:39:25 81.31 KB
Progimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai 2018-2019 2021-09-16 13:40:32 395.25 KB
Mokytojo darbo krūvio sandara progimnazijoje 2021-09-16 13:40:57 1.85 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2021-04-29 2021-09-16 13:42:11 313.63 KB
Mokinių, dalyvaujančių išvykoje (renginyje, sporto varžybose) saugos instruktavimų registravimo žurnalas 2021-09-16 13:43:13 16.94 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių aprašas 2023-09-11 16:45:02 27.75 KB
Progimnazijos tarybos nuostatai 86.31 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 106.6 KB
Mokinių tarybos nuostatai 101.51 KB
Metodinės veiklos nuostatai 161.38 KB
Tvarkos
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-05-23 14:44:07 644.85 KB
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2023-09-25 21:32:38 32.05 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-03-03 22:42:38 18.12 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-08-03 09:44:20 107.89 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-08-03 09:44:10 27.04 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas 2021-08-24 15:54:06 144.52 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-24 15:48:57 140.53 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021-08-24 15:49:30 142.01 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos aprašas 2021-08-24 15:50:55 160.77 KB
Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka mokytoj vadavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:16:45 23.17 KB
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:16:53 342.63 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-13 15:18:23 310.65 KB
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:00 42.04 KB
Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:09 199.24 KB
Mokinių pamokų lankomumo gerinimas, apskaita ir prevencija 2021-12-08 14:21:56 41.04 KB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos nuostatai 2021-12-08 14:22:02 217.07 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos nuostatai 2021-12-08 14:22:09 25.63 KB
Mokinių priėmimo į Kybartų "Saulės" progimnaziją 2021 metais tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:17 207.56 KB
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:24 171.72 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-12-08 14:17:32 148.78 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:39 145.19 KB
Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:17 20.08 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:48 26.88 KB
Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:28 17.5 KB
Įrengtų progimnazijos teritorijoje ir viduje vaizdo kamerų ir vaizdo įrašų naudojimo tvarka 2021-12-08 14:17:56 249.56 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2021-12-08 14:18:23 485.81 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:54 42.31 KB
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-12-17 17:14:59 314.62 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2021-12-17 17:15:22 77 KB
Ugdymo karjerai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 23.93 KB
Hibridinio mokymo(si) tvarkos aprašas 954.85 KB
Korupcijos valdymo tvarka 2024-04-03 14:08:49 255.27 KB
Dokumentų valdymo tvarka 4.57 MB
Direktoriaus įsakymas dėl pareigybių 394.93 KB
Krizių valdymo tvarka 375.6 KB
Asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašas 397.1 KB
Dovanų tvarkos aprašas 469.73 KB
Neteisėto atlygio tvarkos aprašas 290.36 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-05-23 11:46:17 496.7 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:29 35.44 KB
Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:37 44.62 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:53 240.91 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės 2021-12-08 14:20:23 72 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 metai 2021-12-17 17:16:29 319.91 KB
Komunikavimo taisyklės 2024-04-04 11:18:26 2.39 MB

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50