Kybartų „Saulės“ progimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

  • Paskelbė : Administratorius Administratorius
  • Paskelbta: 2024-02-19
  • Kategorija: Renginiai

„Rytas – Vasario Šešioliktos rytas –

Aušrinė Tėvynės žydrajam dangui,

Už žvaigždę, už saulę skaisčiau mums nušvitęs Laisve!

Ir amžiams mums tapęs brangus.“

 

      2024 m. vasario 15 d. Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijoje vyko projektas „Aš – Lietuvos pilietis“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vienas iš Vasario 16-osios dienos paminėjimo tikslų – ugdyti aktyvų, kultūringą, atsakingą, mylintį savo kraštą ir Tėvynę pilietį. Tai diena, kai mes dar kartą prisimename Lietuvos istoriją ir žmones, kovojusius už Tėvynės laisvę.

      Aktų salėje 1-4 klasių mokiniai surengė šventišką koncertą. Dainavo dainas apie Lietuvą, gimtinę, deklamavo eiles, šoko. Klasėse vyko viktorinos „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ Taip pat mokiniai atliko įvairius kūrybinius darbus. Pradinių klasių mokinių piešiniai, skirti Lietuvai, papuošė mokyklos erdves.

     Dailės vyresniosios mokytojos Vaidos Plaušinienės ir etikos bei gyvenimo įgūdžių mokytojos metodininkės Agnės Nacevičienės iniciatyva 1-8 klasių mokiniai kartu su savo auklėtojais klasėse gamino karpinius tautosakiniais motyvais. Ant popieriaus lapų nugulė gražiausiais ornamentais išaustos tautinės juostos. Karpiniais išgražinome mokyklos langus. Sunkus darbas neatsiėjo veltui – mokyklos langai, išpuošti tautiniais raštais, atrodė nuostabiai.

      Išgražinę ir išpuošę mokyklos erdves 5-8 klasių mokiniai skubėjo į konferencijų salę. Pasiskirstę komandomis dalyvavo nuotaikingoje viktorinoje, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti.  Mokiniai turėjo atsakyti į įvairius klausimus: apie Vasario 16- ąją, prisiminti mokyklos ir Lietuvos istoriją, keliavo po rajoną atpažindami įvairius paminklus, bažnyčias bei žymius objektus, prisiminė, kaip atrodo lietuvių buities rakandai ir kokia jų paskirtis, stengėsi teisingai ištarti daiktų pavadinimus, taip pat gilino žinias apie Kybartus.

      5 klasių mokinių dalyvavo 7 komandos, nugalėtojais tapo 5b klasės komanda: D. Kriščiūnas, U. Grigutytė, L. Lukoševičiūtė, D. Dėdynas ir L. Hube.

      6 klasių mokinių dalyvavo 6 komandos, nugalėtojais tapo 6b klasės komanda: A. Vilčinskaitė, T. Albertynaitė, K. Senkutė ir A. Grigutis.

      7 klasių mokinių dalyvavo 8 komandos, nugalėtojais tapo 7b klasės komanda: D. Dragūnaitis, J. Račkauskas, G. Bandza, A. Kulvinskas M. Rudaitis ir K. Jasulevičius.

      8 klasių mokinių dalyvavo 8 komandos, nugalėtojais tapo 8a klasės komanda: D. Navickaitė, G. Šukaitytė, M. Menčinskas ir K. Maceika.

      Viktoriną vainikavo saldūs prizai bei besišypsantys vaikų veidai.

     Viktorinoje pasitikrinę žinias apie Lietuvą, jos istoriją, skubėjome į antrojo aukšto fojė. Čia visų laukė šventinis 5-8 klasių renginys – koncertas. Renginys buvo pradėtas Lietuvos himnu. Po to renginio vedėjai, 8a klasės mokiniai Titas Albertynas ir Justė Gražulytė, kreipėsi į susirinkusius šiais žodžiais: Vasario 16 - oji – Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos buvimo ženklas ir simbolis. Ji aplaistyta savanorių, Lietuvą gynusių karių krauju, tapusi Vėliava rezistentams ir nuėjusi į gilų pogrindį tarybiniais metais. Šiandien ji vėl su mumis. Sveikiname visus, susirinkusius ją paminėti.

      Viso renginio metu buvo trumpai prisiminta Lietuvos istorija, apžvelgtas jos ilgas kelias į laisvę. Istorijoj svarbiausia žmonės. Liaudies dainomis per šimtmečius jie prakalba į mus. Todėl kiekviena klasė padainavo pasirinktą liaudies dainą. Skambėjo gražiausios lietuviškos dainos: „Ant kalno mūrai“, „Palinko liepa šalia kelio“, „Augo kieme klevelis“ ir kitos. 6b klasių mokinių Leonardo Markausko ir Beno Radzevičiaus duetas dovanojo Frank Sinatro kūrinį „Strangers in the night“. Koncertą užbaigė vadovės muzikos mokytojos Vilijos Gaurienės mokiniai, nuotaikingai atlikę dainą „Lietuvėle, tu mana“, pritardami ukulėlėmis.

      Dėkojame mokytojams ir mokiniams, padėjusiems suorganizuoti Vasario 16-ajai skirtą paminėjimą progimnazijoje.

 

Jaunųjų žurnalistų būrelio narė, 8a klasės mokinė Giedrė Šukaitytė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos