1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. II pusmečiui

1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusm.

TVIRTINU

Progimnazijos direktorius   ______

Arvydas Judickas     2023-01-27

 

Savaitės dienos

Pamokų

eil. Nr.

1a/21 kab.

Irena Zaleckienė

1b / 11 kab.

Inga Vaitkevičienė

1c / 22 kab.

Kristina Antanavičienė

2a/ 23kab.

Sonata Birštonienė

2b / 24 kab.

Laima Kriščiūnienė

 

P.

 

1.

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

2.

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba

3.

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

4.

Muzika

Lietuvių kalba

Muzika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

5.

Konsultacinė grupė

Muzika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

6.

 

 

 

Muzika

Konsultacinė grupė

 

A.

1.

Tikyba/Etika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

2.

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/Etika

3.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

4.

Pasaulio pažinimas

Tikyba/Etika

Muzika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

5.

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Muzika

Dailė ir technologijos

6.

 

 

 

Konsultacinė grupė

Muzika

 

T.

1.

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

2.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

4.

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

Matematika

Šokis

5.

Muzika

Pasaulio pažinimas

 

Pasaulio pažinimas

Muzika

6.

 

 

 

Klasės valandėlė

 

 

K.

1.

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

2.

Lietuvių kalba

Šokis

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Šokis

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

4.

Šokis

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

5.

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

6.

Klasės valandėlė

Konsultacinė grupė

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

    Pkt.

1.

Lietuvių  kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

2.

Lietuvių  kalba

Lietuvių  kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

3.

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

4.

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

5.

 

 

Konsultacinė grupė

 

Dailė ir technologijos

Savaitės dienos

Pamokų

eil. Nr.

3a/ 102 kab.

Rasida Albaitienė

3b / 104 kab.

Oksana Kriaučiūnienė

3c / 103 kab.

Jolanta Liorančienė

4a / 12 kab.

Birutė Urbonienė

4b/105 kab.

Regina Kriščiūnienė

P.

1.

Matematika

Matematika

Matematika

Anglų kalba

Matematika

2.

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

4.

Šokis

Tikyba/Etika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

5.

Pasaulio pažinimas