1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui

1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusmečiui

TVIRTINU

Progimnazijos direktorius   ______________________

Arvydas Judickas     2023-08-31

 

1 – 4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 M. M

 

Savaitės dienos

Pamokų

eil. Nr.

1a / 12 kab.

Birutė Urbonienė

1b/105 kab.

Regina Kriščiūnienė

2a/21 kab.

Irena Zaleckienė

2b / 11 kab.

Inga Vaitkevičienė

2c / 22 kab.

Kristina Antanavičienė

 

P.

 

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba

Informatika*

3.

Informatika*

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

Tikyba/Etika

Matematika

4.

Matematika

Informatika*

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

5.

Visuomeninis ugdymas

Visuomeninis ugdymas

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

6.

 

Fizinis ugdymas

 

Muzika

 

 

A.

1.

Tikyba/Etika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

2.

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Šokis

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

4.

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Lietuvių kalba

5.

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Muzika

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

6.

Dailė

Klasės valandėlė

Dailė ir technologijos

Muzika

Fizinis ugdymas

 

T.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Matematika

 

Matematika

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

4.

Šokis

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Muzika

5.

Technologijos

Muzika

Muzika

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

6.

Muzika

 

 

Dailė ir technologijos

 

 

K.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

2.

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Informatika*

Lietuvių kalba

3.

Muzika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

4.

Fizinis ugdymas

Technologijos

Pasaulio pažinimas

Šokis

Pasaulio pažinimas

5.

Klasės valandėlė

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

6.

 

 

Kūno kultūra

 

Dailė ir technologijos

 

    Pkt.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

2.

Gamtos mokslai

Gamtos mokslai

Informatika*

Lietuvių kalba

Anglų kalba

3.

Fizinis ugdymas

Dailė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

4.

Klasės valandėlė

Klasės valandėlė

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Muzika

5.

 

 

Klasės valandėlė

 

Klasės valandėlė

                     

 

                                                                                                                                                              

 

                                       

Savaitės dienos

Pamokų

eil. Nr.

3a/ 23kab.

Sonata Birštonienė

3b / 24 kab.

Laima Kriščiūnienė

4a/ 102 kab.

Rasida Albaitienė

4b / 104 kab.

Oksana Kriaučiūnienė

4c / 103 kab.

Jolanta Liorančienė

 

P.

 

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

2.

Anglų kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Matematika

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

4.

Gamtos mokslai

Fizinis ugdymas

Muzika

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

5.

Muzika

Dailė

Tikyba/Etika

Tikyba/Etika

Informatika*

Fizinis ugdymas

6.

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Klasės valandėlė

 

Tikyba/Etika

 

A.

1.

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

2.

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba ir literatūra

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

4.

Šokis

Gamtos mokslai

Muzika

Tikyba/Etika

Matematika

5.

Technologijos

Šokis

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Muzika

6.

Klasės valandėlė

Muzika

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

T.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

4.

Fizinis ugdymas

Visuomeninis ugdymas

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

5.

Visuomeninis ugdymas

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Šokis

Klasės valandėlė

6.

Muzika

 

Šokis

Dailė ir technologijos

 

 

K.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Informatika*

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

2.

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

3.

Informatika*

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

4.

Anglų kalba

Lietuvių kalba ir literatūra

Informatika*

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

5.

Fizinis ugdymas

Technologijos

Lietuvių kalba

Muzika

Šokis

6.

Klasės valandėlė

Klasės valandėlė

 

Klasės valandėlė

 

 

    Pkt.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

3.

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Anglų kalba

Muzika

Informatika*

4.

Dailė

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Anglų kalba

Muzika

5.

 

Muzika

 

 

Anglų kalba