1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. I pusmečiui

1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m

 

Savaitės dienos

Pamokų

eil. Nr.

1a/ 23kab.

Sonata Birštonienė

1b / 24 kab.

Laima Kriščiūnienė

2a/ 102 kab.

Rasida Albaitienė

2b / 104 kab.

Oksana Kriaučiūnienė

2c / 103 kab.

Jolanta Liorančienė

 

P.

 

1.

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

2.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/Etika

3.

Matematika

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

4.

Šokis

Dailė ir technologijos

Muzika

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba

5.

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Pasaulio pažinimas

Muzika

6.

Klasės valandėlė

Klasės valandėlė

 

Konsultacinė grupė

 

 

A.

1.

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2.

Tikyba/Etika

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

3.

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

4.

Fizinis ugdymas

Tikyba/Etika

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

5.

Dailė ir technologijos

Šokis

Tikyba/Etika

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

6.

Konsultacinė grupė

Klasės valandėlė

 

Muzika

Dailė ir technologijos

 

T.

1.

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

2.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

4.

Matematika

 

Fizinis ugdymas

Muzika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

5.

Muzika

Muzika

Šokis

Muzika

Klasės valandėlė

6.

 

 

Konsultacinė grupė

 

Konsultacinė grupė

 

K.

1.

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

4.

Muzika

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Dailė ir technologijos

Anglų kalba

5.

Klasės valandėlė

Konsultacinė grupė

Dailė ir technologijos

Šokis

Fizinis ugdymas

6.

 

 

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Muzika

 

7.

 

 

 

 

 

 

    Pkt.

1.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

2.

Fizinis ugdymas

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

3.

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

4.

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Šokis

5.

 

 

Fizinis ugdymas

 

 

 

Savaitės dienos

Pamokų

eil. Nr.

3a / 12 kab.

Birutė Urbonienė

3b/105 kab.

Regina Kriščiūnienė

4a/21 kab.

Irena Zaleckienė

4b / 11 kab.

Inga Vaitkevičienė

4c / 22 kab.

Kristina Antanavičienė

 

P.

 

1.

Matematika

Matematika

Tikyba/Etika

Klasės valandėlė

 

Lietuvių kalba

2.

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

Tikyba/Etika

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

4.

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika

5.

Muzika

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

Pasaulio pažinimas

Tikyba/Etika

6.

Konsultacinė grupė

Klasės valandėlė

Konsultacinė grupė

Tikyba/Etika

Fizinis ugdymas

 

A.

1.

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

 

Lietuvių kalba

Anglų kalba

2.

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

3.

Tikyba/Etika

Anglų kalba

Pasaulio pažinimas

Matematika

Lietuvių kalba

4.

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Anglų kalba

Šokis

Pasaulio pažinimas

5.

Muzika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Muzika

Fizinis ugdymas

6.

Dailė ir technologijos

Muzika

Fizinis ugdymas

Konsultacinė grupė

Konsultacinė grupė

 

T.

1.

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

2.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

3.

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

4.

Anglų kalba

Muzika

Fizinis ugdymas

Muzika

Lietuvių kalba

5.

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Muzika

Anglų kalba

Muzika

6.

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Konsultacinė grupė

 

Konsultacinė grupė

 

K.

1.

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

2.

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

3.

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

4.

Fizinis ugdymas

Šokis

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

5.

Klasės valandėlė

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

6.

 

 

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

7.

 

 

 

Konsultacinė grupė

 

 

    Pkt.

1.

Šokis

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

2.

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika 

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Šokis

Pasaulio pažinimas

Matematika

4.

Klasės valandėlė

Konsultacinė grupė

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

5.

 

 

 

 

Šokis