Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2021-2022 mokslo metams

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Asta Pasaulytė Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

2.

Sonata Birštonienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

3.

Laima Kriščiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

4.

Birutė Urbonienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

5.

Oksana Kriaučiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  

6.

Jolanta Liorančienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

7.

Regina Kriščiūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
8. Irena Zaleckienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
9. Inga Vaitkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  
10. Kristina Antanavičienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
11. Rasida Albaitienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

12.

Ingrida Valaitienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

13.

Gitana Literskytė-Katkevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Užsienio kalbų mokytojai

14.

Vilma Žvirblienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
15. Ilona Galeckienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  

16.

Asta Pasaulytė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

17.

Esmeralda Čeponytė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
18. Evelina Šlivinskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

19.

Kęstutis Rakauskas Matematikos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
20. Rimutė Krasnauskienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

21.

Aldona Mateikienė Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Gamtos mokslų mokytojai

22. Rūta Šukaitytė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  

23.

Janina Abraitienė Chemijos, biologijos, gamta ir žmogus mokytoja Vyresnioji mokytoja  

24.

Janina Judickienė Fizikos, gamtos mokytoja Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

25. Mindaugas Guzavičius Istorijos mokytojas Vyresnysis mokytojas  

26.

Agnė Nacevičienė Etikos/žmogaus saugos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

27.

Asta Pasaulytė Etikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

28.

Aušra Lukoševičiūtė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
29. Vilija Stasaitienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Menų, technologijos ir sporto mokytojai

30.

Rasa Šilkauskienė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

31.

Tomas Kairys  Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas  

32.

Gintas Vilimaitis Fotografijos ir renginių studijos mokytojas Mokytojas  

33.

Vaida Plaušinienė Dailės mokytoja Vyresnioji mokytoja  

34.

Vilija Gaurienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
35. Vilija Murinienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė  
36. Darius Vaitkevičius Technologijų mokytojas Mokytoja metodininkas  

 

Neformaliojo ugdymo mokytojai

Eil. Nr Vardas Pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja
1. Linas Daubaras Neformaliojo ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  
2. Vilija Murinienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  
3. Rasa Šilkauskienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
4. Agnė Nacevičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
5. Inga Vaitkevičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė  
6. Darius Vaitkevičius Neformaliojo ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas  
7. Kristina Antanavičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
8. Janina Abraitienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  
9. Liutauras Savickas Neformaliojo ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas  
10. Vaida Plaušinienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

 

Atnaujinta: 2022-11-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50