Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2021-09-16 13:36:24 170.18 KB
Erasmus+ projekto rezervinis sąrašas 2021-09-16 13:36:48 34.13 KB
Erasmus+ projekto dalyvių sąrašas 2021-09-16 13:37:04 35.09 KB
Erasmus+ dalyvių atrankos aprašas 2021-09-16 13:39:25 81.31 KB
Progimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai 2018-2019 2021-09-16 13:40:32 395.25 KB
Mokytojo darbo krūvio sandara progimnazijoje 2021-09-16 13:40:57 1.85 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2021-04-29 2021-09-16 13:42:11 313.63 KB
Mokinių, dalyvaujančių išvykoje (renginyje, sporto varžybose) saugos instruktavimų registravimo žurnalas 2021-09-16 13:43:13 16.94 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių aprašas 2023-09-11 16:45:02 27.75 KB
Progimnazijos tarybos nuostatai 86.31 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 106.6 KB
Mokinių tarybos nuostatai 101.51 KB
Metodinės veiklos nuostatai 161.38 KB
Tvarkos
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-05-23 14:44:07 644.85 KB
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2023-09-25 21:32:38 32.05 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-03-03 22:42:38 18.12 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-08-03 09:44:20 107.89 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-08-03 09:44:10 27.04 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas 2021-08-24 15:54:06 144.52 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-24 15:48:57 140.53 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021-08-24 15:49:30 142.01 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos aprašas 2021-08-24 15:50:55 160.77 KB
Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka mokytoj vadavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:16:45 23.17 KB
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:16:53 342.63 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-13 15:18:23 310.65 KB
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:00 42.04 KB
Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:09 199.24 KB
Mokinių pamokų lankomumo gerinimas, apskaita ir prevencija 2021-12-08 14:21:56 41.04 KB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos nuostatai 2021-12-08 14:22:02 217.07 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos nuostatai 2021-12-08 14:22:09 25.63 KB
Mokinių priėmimo į Kybartų "Saulės" progimnaziją 2021 metais tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:17 207.56 KB
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:24 171.72 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-12-08 14:17:32 148.78 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:39 145.19 KB
Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:17 20.08 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:48 26.88 KB
Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:28 17.5 KB
Įrengtų progimnazijos teritorijoje ir viduje vaizdo kamerų ir vaizdo įrašų naudojimo tvarka 2021-12-08 14:17:56 249.56 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2021-12-08 14:18:23 485.81 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:54 42.31 KB
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-12-17 17:14:59 314.62 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2021-12-17 17:15:22 77 KB
Ugdymo karjerai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 23.93 KB
Hibridinio mokymo(si) tvarkos aprašas 954.85 KB
Korupcijos valdymo tvarka 2024-04-03 14:08:49 255.27 KB
Dokumentų valdymo tvarka 4.57 MB
Direktoriaus įsakymas dėl pareigybių 394.93 KB
Krizių valdymo tvarka 375.6 KB
Asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašas 397.1 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-05-23 11:46:17 496.7 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:29 35.44 KB
Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:37 44.62 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:53 240.91 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės 2021-12-08 14:20:23 72 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 metai 2021-12-17 17:16:29 319.91 KB
Komunikavimo taisyklės 2024-04-04 11:18:26 2.39 MB

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50