Apie progimnaziją

„Dauguma mokytojų švaisto savo laiką klausdami klausimų, kurių tikslas – rasti tai, ko vaikas nežino. Tikrasis menas yra rasti, ką jis žino ir ką dar gali sužinoti.“
                                ( Albertas Enšteinas)

Filosofija

Progimnazijos filosofija - rekonstrukcinė filosofija:

Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Prioritetai

 • Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies baigimas.
 • Ugdymo(-si) kokybė, formuojant mokinių vertybines nuostatas ir tobulinant mokytojų kompetencijas.
 • Progimnazijos edukacinių aplinkų turtinimas, siekiant progimnazijos, kaip ugdymo įstaigos, modernumo.
 • Nuoseklus mokinių tėvų pedagoginio švietimo plėtojimas, kokybiškas prevencinių programų įgyvendinimas, siekiant teikti nuolatinę pagalbą mokiniams ir mokyti išvengti visuomenėje esančių asmenybę žlugdančių pavojų.
Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50