Ugdymo organizavimas

Kaip mes dirbame 

 • Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę;
 •  ugdymo proceso progimnazijoje pagrindinė organizavimo forma – pamoka, bet taikomos ir kitos mokymo organizavimo formos;
 • pamokos vedamos ir pertraukos organizuojamos  tokia tvarka:
  • ugdymo procesas progimnazijoje nevykdomas paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ar neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ir esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei. Ekstremalioji padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai ar lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius;
  • progimnazijos vadovas apie ekstremalias situacijas, įtakojančias ugdymo proceso nutraukimą, informuoja progimnazijos tarybą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių ir priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo;
  • jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, – 6–8 klasių mokiniai, bet tokiais atvejais atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas, jei oro temperatūra aukštesnė nei 30 laipsnių karščio - pamokos nevyksta 1-8 klasėms.
  • dėl ekstremalios situacijos ar žemos oro temperatūros 1–8 klasių mokinių praleistos dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių, mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje arba  elektroniniame dienyne.

2021-2022 mokslo metų trukmė:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

 

Pradžia

Pabaiga

 

1–4

2021-09-01

2021-06-09

175 ugdymo dienos

5–8

2021-09-01

2021-06-23

 1. ugdymo dienos

Mokinių atostogos 2021-2022 mokslo metais

Atostogos Data

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – 2022 m. vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 22 d.

Vasaros atostogos:

1–4 kl.
5–8 kl.

 

2022 m. birželio 10 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
2022 m. birželio 27 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

2021-2022 mokslo metų pusmečiai

Pusmečiai

Klasės

Laikotarpis

Pirmasis pusmetis

1–8 klasės

  2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio  21 d.

Antrasis pusmetis

1–4 klasės

   2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 9 d.

5–8 klasės

   2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 23 d.

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50