Laisvos darbo vietos

Nuo 2024-09-01 reikalingas matematikos mokytojas, darbo krūvis 0,75 -0,8 etato, sutartis - neterminuota.


Nuo 2024-09-01 reikalingas 0,5 etato laborantas, darbo sutartis terminuota - 2 mokslo metai.


Nuo 2024-09-01 dienos reikalingi 2 mokytojo padėjėjai.

Darbo sutartis - terminuota 1 mokslo metams, darbo krūvis - 1 etatas.


Nuo 2024-01-08 dienos Kybartų „Saulės“ progimnazijai reikalingas mokytojo padėjėjas, 1 etatas.

      Mokytojo padėjėjo veiklos tikslai: Dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais ir mokinių grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, klasės auklėtoju, specialiuoju pedagogu, psichologu ir kitais specialistais. Padėti ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir kitoje veikloje.
      Mokytojo padėjėjo veiklos funkcijos: Padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; skaityti tekstus, skirtus mokymuisi; užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą; paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant; atlikti kitą su ugdymu(-si) susijusią veiklą; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais; numatyti ir taikyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus.
Darbo sritis:
Mokytojai
Švietimas, mokslai
Darbo užmokestis
Siūlomas atlyginimas:
1004 EUR
Pirmenybė turintiems pedagoginį išsilavinimą.

Atnaujinta: 2024-05-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50