Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2021-09-16 13:36:24 170.18 KB
Erasmus+ projekto rezervinis sąrašas 2021-09-16 13:36:48 34.13 KB
Erasmus+ projekto dalyvių sąrašas 2021-09-16 13:37:04 35.09 KB
Erasmus+ dalyvių atrankos aprašas 2021-09-16 13:39:25 81.31 KB
Progimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai 2018-2019 2021-09-16 13:40:32 395.25 KB
Mokytojo darbo krūvio sandara progimnazijoje 2021-09-16 13:40:57 1.85 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2021-04-29 2021-09-16 13:42:11 313.63 KB
Mokinių, dalyvaujančių išvykoje (renginyje, sporto varžybose) saugos instruktavimų registravimo žurnalas 2021-09-16 13:43:13 16.94 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių aprašas 2023-09-11 16:45:02 27.75 KB
Progimnazijos tarybos nuostatai 86.31 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 106.6 KB
Mokinių tarybos nuostatai 101.51 KB
Metodinės veiklos nuostatai 161.38 KB
Tvarkos
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-05-23 14:44:07 644.85 KB
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2023-09-25 21:32:38 32.05 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-03-03 22:42:38 18.12 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-08-03 09:44:20 107.89 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-08-03 09:44:10 27.04 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas 2021-08-24 15:54:06 144.52 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-24 15:48:57 140.53 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021-08-24 15:49:30 142.01 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos aprašas 2021-08-24 15:50:55 160.77 KB
Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka mokytoj vadavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:16:45 23.17 KB
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:16:53 342.63 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-13 15:18:23 310.65 KB
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:00 42.04 KB
Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:09 199.24 KB
Mokinių pamokų lankomumo gerinimas, apskaita ir prevencija 2021-12-08 14:21:56 41.04 KB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos nuostatai 2021-12-08 14:22:02 217.07 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos nuostatai 2021-12-08 14:22:09 25.63 KB
Mokinių priėmimo į Kybartų "Saulės" progimnaziją 2021 metais tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:17 207.56 KB
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:24 171.72 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-12-08 14:17:32 148.78 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:39 145.19 KB
Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:17 20.08 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 2021-12-08 14:17:48 26.88 KB
Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:28 17.5 KB
Įrengtų progimnazijos teritorijoje ir viduje vaizdo kamerų ir vaizdo įrašų naudojimo tvarka 2021-12-08 14:17:56 249.56 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2021-12-08 14:18:23 485.81 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021-12-08 14:22:54 42.31 KB
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-12-17 17:14:59 314.62 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2021-12-17 17:15:22 77 KB
Ugdymo karjerai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 23.93 KB
Hibridinio mokymo(si) tvarkos aprašas 954.85 KB
Korupcijos valdymo tvarka 2024-04-03 14:08:49 255.27 KB
Dokumentų valdymo tvarka 4.57 MB
Direktoriaus įsakymas dėl pareigybių 394.93 KB
Krizių valdymo tvarka 375.6 KB
Asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašas 397.1 KB
Dovanų tvarkos aprašas 469.73 KB
Neteisėto atlygio tvarkos aprašas 290.36 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-05-23 11:46:17 496.7 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:29 35.44 KB
Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:37 44.62 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:19:53 240.91 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo taisyklės 2021-12-08 14:20:23 72 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 metai 2021-12-17 17:16:29 319.91 KB
Komunikavimo taisyklės 2024-04-04 11:18:26 2.39 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-01-27 14:01:41 602.3 KB
Kybartų "Saulės" progimnazijos 2021 metų veiklos planas 2023-01-27 12:35:20 822.42 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 2023-09-25 21:32:38 260.46 KB
Kybartų "Saulės" progimnazijos strateginis 2021-2023 metų planas 2023-01-27 12:35:20 433.15 KB
Progimnazijos strateginis veiklos planas 2018-2020 metams 2023-01-27 12:35:20 550.28 KB
Progimnazijos direktoriaus 2018 metų metinės veiklos užduotys 2023-01-27 12:35:20 169.45 KB
Progimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita bendruomenei 2023-01-27 12:35:20 239.28 KB
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita bendruomenei 2023-01-27 12:35:20 39.77 KB
2015-2017 metų strateginio plano vykdymo ataskaita 2023-01-27 12:35:20 342.32 KB
Strateginis 2016-2019 metų planas(finansinis) 2023-01-27 12:35:20 183.46 KB
2017 metų progimnazijos veiklos planas 2023-01-27 12:35:20 542.35 KB
2018 metų progimnazijos veiklos planas 2023-01-27 12:35:20 759.2 KB
Progimnazijos ugdymo planas 2020-2021 mokslo metams 2023-01-27 12:35:20 572.56 KB
Progimnazijos ugdymo planas 2019-2020 mokslo metams 2023-01-27 12:35:20 1.65 MB
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa 2019 metais 2023-01-27 12:35:20 823.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 293.05 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 900.8 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 283.53 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 287.13 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 298.32 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 297.88 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 384.32 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 291.76 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 310.1 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 291.51 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 285.32 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 21.65 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-02-29 17:06:59 20.48 KB
Birželio mėnesio darbo planas 2024-02-29 17:06:59 23.35 KB
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2023-2025 m. m. 135.21 KB
Kiti dokumentai
UTA ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PLANAS 2022–2023 METAMS 32.89 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m.
Tarpinės finansinės ataskaitos už I ketvirtį 2024-04-10 15:15:07 3.47 MB
2023 m.
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus 2024-02-29 18:37:44 13.3 MB
Tarpinės finansinės ataskaitos už III ketvirtį 2024-02-29 18:37:44 4.52 MB
Tarpinės finansinės ataskaitos už II ketvirtį 2024-02-29 18:37:44 4.19 MB
Tarpinės finansinės ataskaitos už I ketvirtį. 2024-02-29 18:37:44 3.99 MB
2022 m.
Metinis finansinių ataskaitos rinkinys už 2022 metus. 2023-03-24 08:48:36 13.44 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-24 08:48:36 4.41 MB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-24 08:48:36 4.24 MB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-24 08:48:36 4.41 MB
2021 m.
2021 m. finansinės ataskaitos 2023-01-17 13:41:02 14.53 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-17 13:47:17 4.33 MB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-17 13:47:31 4.11 MB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-17 13:47:42 4.12 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:19 14.21 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:19 4.5 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:19 4.54 MB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:19 4.53 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:11 9.67 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:11 2.72 MB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:11 2.76 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:03 7.22 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:03 81.5 KB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:51:03 157.19 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:51:03 82.5 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:51:03 67.5 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:50:52 219.54 KB
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:50:52 494.81 KB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:50:52 81.5 KB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:50:52 162.85 KB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:50:52 82.5 KB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:50:52 162.37 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:50:32 224.5 KB
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:50:32 559.71 KB
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:50:32 82.5 KB
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:50:32 163.3 KB
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 18:50:32 82.5 KB
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 18:50:32 163.45 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų direktoriaus ataskaitos projektas 2024-01-13 20:00:12 707.17 KB
2022 metų direktoriaus ataskaita 2024-01-13 20:00:12 731.03 KB
Direktoriaus ataskaita 2021 2024-01-13 20:00:12 35.99 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2024 m.
I ketvirčio biudžeto ataskaitos 4.2 MB
2023 m.
2023 m. biudžeto ataskaita 2024-01-15 17:20:08 5.62 MB
III ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-01-15 17:20:08 3.18 MB
II ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-01-15 17:20:08 3.34 MB
I ketvirčio biudžeto ataskaitos 2024-01-15 17:20:08 3.33 MB
2022 m.
III ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-12-14 10:41:10 4.38 MB
II ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-12-14 10:41:10 4.31 MB
I ketvirčio biudžeto ataskaita 2022-12-14 10:41:10 4.49 MB
2022 m. biudžeto ataskaita 5.58 MB
2021 m.
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaita su kreditiniu 2022-12-14 10:20:26 4.95 MB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-12-14 10:20:26 2.44 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-12-14 10:20:26 2.35 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-12-14 10:20:26 1.68 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 12:03:07 211.5 KB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:07 2.25 MB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:07 1.78 MB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:07 1.3 MB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-19 17:29:59 4.54 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:02:24 591 KB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:02:24 499.5 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:02:24 499.5 KB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:02:24 590 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 12:03:39 143.51 KB
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:39 720 KB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:39 715 KB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:39 623.5 KB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:39 618.5 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 12:03:50 144.25 KB
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:50 2.07 MB
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:50 2.49 MB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:50 2.07 MB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:50 1.44 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 12:03:59 145.88 KB
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:59 1.75 MB
2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:59 1.76 MB
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų 2021-09-19 12:03:59 1.44 MB
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:03:59 1.44 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-09-19 12:04:10 145.84 KB
2015 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:04:58 2.37 MB
2015 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:04:10 2.37 MB
2015 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:04:10 1.79 MB
2015 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2021-09-19 12:04:10 1.79 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-12-17 17:14:59 314.62 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2021-12-17 17:15:22 77 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 metai 2021-12-17 17:16:29 319.91 KB
2021 m.
2021 metų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:32:50 327.38 KB
2021 metų pirkimų žurnalas 2022-01-24 14:05:57 518.01 KB
2020 m.
2020 metų viešųjų pirkimų planas 2021-09-19 19:33:07 1.7 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 metus 2021-09-19 19:33:07 942.8 KB
2020 metų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:33:07 713.13 KB
2019 m.
2019 metų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:33:22 892.2 KB
2019 metų viešųjų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:33:22 825.17 KB
2019 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas-suvestinė 2021-09-19 19:33:22 1.17 MB
2018 m.
2018 metų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:33:30 513.3 KB
2018 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas–suvestinė 2021-09-19 19:33:30 247.74 KB
2017 m.
2017 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2021-09-19 19:33:50 650.84 KB
2017 metų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:33:50 884.91 KB
2016 m.
2016 metų pirkimų žurnalas 2021-09-19 19:34:03 238.1 KB
2016 metų viešųjų pirkimų žurnalas 2021-09-19 19:34:03 249.66 KB
2016 metų pirkimų planas 2021-09-19 19:34:03 83.5 KB
2015 m.
2015 metų viešųjų pirkimų planas 1 2021-09-19 19:34:11 264.52 KB
2015 pirkimų žurnalas su PVM 2021-09-19 19:34:11 757.5 KB
2014 m.
2014 metų viešųjų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:34:36 4.77 MB
2014 Viešųjų pirkimų planas 2021-09-19 19:34:36 165.93 KB
2014 Viešųjų pirkimų planas 2021-09-19 19:34:36 164.78 KB
2014 Viešųjų pirkimų planas 165.83 KB
2013 m.
2013 Viešųjų pirkimų planas 2021-09-19 19:34:48 164.78 KB
2013 Viešųjų pirkimų planas 2021-09-19 19:34:48 165.83 KB
2013 metų viešųjų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:34:48 184.28 KB
2012 m.
2012 metų viešųjų pirkimų ataskaita 2021-09-19 19:34:57 185.06 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos žingsniai ir pareigos 123.24 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 m. Prevencijos priemonių planas 2024-03-03 22:42:38 267.46 KB
2024 metų civilinės saugos veiklos priemonių planas 2024-03-03 22:42:38 228.08 KB
Darbuotojų 2024 m. Civilinės saugos mokymo planas 2024-03-03 22:42:38 185.44 KB
Civilinės saugos uždavinių vykdymo 2023 metais ataskaita 2024-03-03 22:42:38 224.45 KB
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė 2024-03-03 22:42:38 1.18 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2024-03-03 22:42:38 177.39 KB
2021 metų civilinės saugos veiklos priemonių planas 2024-03-03 22:42:38 20.39 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas 2024-03-03 22:42:38 33.79 KB
2021 m. civilinės saugos mokymo planas 2024-03-03 22:42:38 14.72 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-03-03 22:42:38 18.12 KB
Žmonių evakavimo tvarka gresiant pavojui ekstremalių situacijų metu 2024-03-03 22:42:38 20.17 KB
Aprūpinimo individualiomis apsaugos priemonėmis, gresiant pavojui ekstremalių situacijų metu, tvarka 2024-03-03 22:42:38 18.16 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-25 21:32:38 443.51 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 2023-09-25 21:32:38 260.46 KB
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas 2023-09-25 21:32:38 32.05 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m.m. 2023-09-25 21:32:38 32 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Pedagogų etikos kodeksas Atnaujinta Dydis
Pedagogų etikos kodeksas 2021-08-02 21:18:14 226.65 KB
Įsivertinimas Atnaujinta Dydis
2019 m.
Įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2019-2020 403.49 KB
5-8 klasių mokinių apklausos (kompetencijos ir poreikių tenkinimas) rezultatai 2019-2020 662.36 KB
5-8 klasių mokinių apklausos (kompetencijos ir poreikių tenkinimas) apklausa 2019-2020 1.25 MB
2018 m.
Įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2018-2019 542.11 KB
Mokytojų apklausa-pasiekimai 2018-01-22 395.26 KB
Mokinių apklausa pasiekimai 2018-01-02i 472.72 KB
Mokinių apklausa NMVA ataskaita 2018-01-16 336.53 KB
Progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2018-2019 31.76 KB
2017 m.
Giluminio įsivertinimo iliustracijos 2017 127.93 KB
Įsivertinimas iš stebėtų 2017 metais pamokų 349.81 KB
Įsivertinimas analizuojant mokinių pažangą per paskutinius 3 metus 332.65 KB
Giluminis Įsivertinimas analizuojant mokinių pažangą 527.52 KB
Tėvų apklausos rezultatai 2017 307.84 KB
Pasiekimų asmeniškumo apibendrinimas 126.8 KB
Giluminio įsivertinimo ataskaita ir išvados 2017 134.57 KB
Progimnazijos išorės vertinimo trumpoji ataskaita 498.05 KB
2016 m.
Mokslo metų plačiojo įsivertinimo rezultatai 2016-2017 111.8 KB
Įsivertinimo grupė sudarė vidaus giluminio įsivertinimo rodiklių krepšelį 22.11 KB
Projekto pristatymas skaidrėse Atnaujinta Dydis
Programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerystės projektas „MUSIC TO ALL“ 95.23 MB
Naujienos mokytojams Atnaujinta Dydis
bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_2018-11-21.pdf 441.24 KB
bendruju-programu-atnaujinimo-gaires_2018-11-21-1.pdf 441.24 KB
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Atnaujinta Dydis
2015 - 2016 m. m. Erasmus+ Lenkija 22.67 MB
2015- 2016 m. m. Erasmus+ skaidrės Lenkija 63.36 MB
Vykę projektai, renginiai mokykloje 2016-2017 mokslo metais Atnaujinta Dydis
Vyke-renginiai-mokykloje-ir-uz-jos-ribu 28.25 KB
Padėka šokių studijai už projektą Europos sporto savaitė Atnaujinta Dydis
Padėka šokių studijai 222.75 KB
2019-2020 mokslo metų ugdymo(si) suvestinė Atnaujinta Dydis
2019 - 2020-m. m.-ugdymosi-rezultatai 243.27 KB
2017-2018 m. m. mokslo metų pirmūnai Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pirmūnai 139.15 KB
5-8 klasių pirmūnai 130.12 KB
Top 10-tukas po I trimestro 2021-12-08 14:51:15 71.93 KB
5-8 klasų I trimestro rezultatai 2021-12-08 14:51:30 92.67 KB
5-8 klasių II trimestro rezultatai 2021-12-08 14:51:55 90.54 KB
Top mokiniai pagal vidurkius 2021-12-08 14:52:22 72.06 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotolinio būdu tvarkos aprašas 199.41 KB
Nuotolinio mokymo instrukcija 105.65 KB
Įsakymas dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų pakeitimo 23.42 KB
Sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas 2021-08-24 15:54:06 144.52 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-24 15:48:57 140.53 KB
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2021-08-24 15:49:30 142.01 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), tvarkos aprašas 2021-08-24 15:50:55 160.77 KB
Ugdymo programos Atnaujinta Dydis
Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos įgyvendinimas 30.71 KB
Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo ypatumai 25.58 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-12-08 14:25:50 35.44 KB
Olweus patyčių prevencijos programa Atnaujinta Dydis
Lankomumo, lankomumo  apskaitos ir prevencijos tvarkos aprašas 2021-12-08 13:57:22 41.04 KB
Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-12-08 13:57:49 172.48 KB
Nuobaudų mokiniui už progimnazijos taisyklių nesilaikymą kopetėlės 2021-12-08 13:58:11 216.21 KB
2023-2024 m. m.
Opkus planas 2023-2024 m. m. 2023-10-04 13:45:25 239.99 KB
2022-2023 m.m.
PROGIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2022–2023 M. M. 33.72 KB
Olweus patyčių prevencijos programos 2022 m. mokinių apklausos rezultatai 1.24 MB
2021-2022 m.m.
Progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2021-2022 m.m. 2021-12-08 13:59:03 33.39 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos planas 2021–2022 m.m. 2021-12-08 13:59:19 21.46 KB
2019-2020 m.m.
Lietuvos mokyklų (OPKUS), mokinių apklausos rezultatų 2020 m. prezentacija 2021-12-08 14:02:48 1.86 MB
Progimnazijos Olweus apklausos tyrimo ataskaita 2019 m. 2021-12-08 14:04:50 405.89 KB
Progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2019–2020 m. m. 2021-12-08 14:08:26 335.77 KB
Progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos planas 2019–2020 m.m. 2021-12-08 14:12:41 218.75 KB
2018-2019 m.m.
Progimnazijos Olweus apklausos - tyrimo ataskaitos prezentacija 2019 m. 2021-12-08 14:05:59 1.93 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo planas 2018–2019 m.m. 2021-12-08 14:06:52 21.16 KB
2017-2018 m.m.
Progimnazija apklausa QL08 Olweus klausimynas mokiniams 2017-2018 m. m. 2021-12-08 14:08:01 412.39 KB
Olweus mokinių apklausos rezultatai Lietuvoje 2017 m. prezentacija 2021-12-08 14:13:32 619 KB
Progimnazijos Olweus programos ataskaitos 2018 m. prezentacija 2021-12-08 14:09:00 2.33 MB
Olweus mokinių apklausos progimnazijoje ataskaitos 2018 m. prezentacija 2021-12-08 14:11:45 480.5 KB
Olweus mokinių apklausos progimnazijoje ataskaita 2018 m. 2021-12-08 14:12:05 415.01 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
2021- 2022m. Bibliotekos veiklos planas 25.6 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

nuo 2022-01

2023-01-10 15:18:34 123.94 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.77 KB
2023 m. III ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.42 KB
2023 m. II ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.4 KB
2023 m. I ketvirtis 2024-01-03 21:29:49 300.39 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 299.88 KB
2022 m. III ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 300.12 KB
2022 m. II ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 300.1 KB
2022 m. I ketvirtis 2023-01-31 14:03:53 300.11 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 298.83 KB
2021 m. III ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 300.2 KB
2021 m. II ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 299.74 KB
2021 m. I ketvirtis 2023-02-01 14:09:16 299.92 KB