Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybei skiriama lėšų suma – 3 187 758,20.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvauja 8 Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija,  Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija, Vilkaviškio pradinė mokykla.

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: 

 1. Sensorinio kabineto įranga (35);
 2. Interaktyvūs ekranai ir kompiuterinė technika (63);
 3. Robotikos priemonių rinkiniai (66)
 4. Laboratoriniai baldai 1-4 klasių laboratorijai (64), (kitos priemonės veiklai bus tęsiamos 3,4 ketvirčiuose 2024 metais);
 5. Presas grafikos darbams (44);
 6. Aktų salės akustikos sutvarkymas (12);
 7. Įrašų studijos įrengimas (13);
 8. Muzikos kabineto ir garso studijos modernizavimas (45);
 9. Įranga ir priemonės bibliotekai (46);
 10. Įranga ir priemonės gamtos mokslų laboratorijai (64), (likusi dalis, laboratorija 5-8 klasėms);
 11. Mokymosi savipagalbos ir matematikos mokyklos „Algoritmas“ kabineto įrengimas (65);
 12. Projektas „Kolega kolegai“ (77);
 13. Gerosios patirties sklaida su Klaipėdos S.Dacho progimnazija (78);
 14. Darbo užmokestis (93), ( veiklos bus tęsiamos projekto metu iki 2026 metų);
 15. TŪM veiklų koordinatorių įdarbinimas (93), (tęsiama nuo 2024-07-01);
 16. Mokytojų padėjėjų įdarbinimas (94);
 17. Laboranto įdarbinimas (97), (0,5 etato, 2 metams);
 18. Integruotos veiklos (113);
 19. Vasaros stovykla (123), (maitinimas, tęsiama 2025 m.);
 20. Maitinimo paslaugos (123),(veiklos bus tęsiamos 2025 metais);
 21. Infrastruktūra elektros darbai (4, 26, 27);

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 Daugiau apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos II

 


Mokomės programuoti (132 veikla TŪM)

      Dalinamės įspūdžiais, kaip žiemos atostogas leido Lego Kybartų stovyklos dalyviai. Žiemos atostogų metu organizuotas Lego mokymas Kybartų „Saulės“ progimnazijoje (partneriai – VŠĮ „Kybartų jaunimas“). Užsiėmimai vyko 2024 metų vasario 19–23 dienomis.

      O viskas prasidėjo nuo kelių Kybartuose vykusių istorijų papasakojimu stovyklos dalyviams. Užduotis pasirodė itin įdomi – vizualizuoti pasirinktą istoriją virtualioje Lego erdvėje.

      Vertinant pagal vaikų įsitraukimą ir jų emocijas, ši stovykla buvo pati įdomiausia, kadangi ji atvėrė vaikams dideles galimybes kurti.

      Didelis „Ačiū“ ekskursijų po Kybartus pradininkui ir pagrindiniam jų vedėjui Vitui Katkevičiui, progimnazijos istorijos mokytojai Daivai Leonavičienei ir informacinių technologijų mokytojai Aldonai Mateikienei už istorijų pateikimą.

      „Ačiū“ Kybartų „Saulės“ progimnazijai, su kuria puikiai pavyko sutarti dėl šių istorijų skleidimo pratęsimo, perkeliant jas į mokyklos projektines veiklas.

      „Ačiū“ stovyklos vadovams Kybartų „Saulės“ progimnazijos informacinių technologijų mokytojai Aldonai Mateikienei bei Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos gimnazistui Gvidui Baikščiui.

      „Ačiū“ visiems prisidėjusiems prie stovyklos organizavimo.

Foto: stovyklos vadovai ir Andrėja Lietuvninkaitė, stovyklos dalyviai)


Bendradarbiavimo pamoka

      Kovo 12 dieną Kybartų „Saulės“ progimnazijos 8b klasės mokiniai  kartu su „Rasos“ mokyklos 5-10 socialinių įgūdžių ugdymo programos specialiųjų klasių mokiniais dalyvavo pilietiškumo ugdymo pamokoje, skirtoje Kovo 11-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

      Bendraudami ir bendradarbiaudami mokiniai galvojo šmaikščius komandų pavadinimus, viktorinoje tikrino žinias apie Lietuvos istoriją, atliko kūrybines užduotis (dainavo gerai žinomas lietuvių dainas apie laisvę, pateikė tris žodžius, susijusius su žmogaus laisve, valstybės Nepriklausomybe).

      Pasidžiaugę vieni kitų žiniomis, užsimezgusia draugyste, pasižadėjome susitikti dar ne kartą.


Draugiškas šaškių turnyras

      2024 m. vasario 29 d. progimnazijoje, skatinant bendradarbiavimą ir įtraukųjį ugdymą, vyko draugiškas šaškių turnyras tarp Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir Kybartų „Rasos“ mokyklos mokinių.

      Vaikai, užsiimantys šaškėmis, įgyja naudingų gyvenimo įgūdžių – priimti iššūkius, spręsti iškilusius uždavinius, adaptuotis prie naujų sąlygų, numatyti tolimesnius žingsnius.

      Visiems dalyviams buvo įteikti padėkos raštai, o Kybartų „Rasos“ mokyklos mokinių komandai atminimo dovanėlė.

 

Atnaujinta: 2024-04-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50