Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai 2023- 2024 m. m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Rimutė Krasnauskienė   Pirmininkas
2. Vaida Plaušinienė Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Agnė Lietuvninkienė Tėvų atstovė narė
4. Agnė Arštikaitienė Tėvų atstovė narė
5. Rita Bandžiulienė Tėvų atstovė narė
6. Samanta Smirnova Tėvų atstovė narė
7. Alina Skripkienė Tėvų atstovė narė
8. Laima Kriščiūnienė Mokytojų atstovė narė
9. Ingrida Linkevičienė Mokytojų atstovė narė
10. Vilija Murinienė Mokytojų atstovė narė
11. Paula Mančekaitė Mokinių atstovė narė
12. Giedrė Šukaitytė Mokinių atstovas narys
13. Kornelija Biskytė Mokinių atstovas narys
14. Ugnė Liaukevičiūtė Mokinių atstovas narys
15. Dovis Dragūnaitis Mokinių atstovas narys

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria veiklos programai, strateginiam planui, ugdymo planui, ugdymo organizavimo tvarkai;
 • aptaria siūlymus dėl vadovėlių, mokymo priemonių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo ir renginių organizavimo;
 • teikia siūlymus direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • tvirtina progimnazijos biudžeto projektą ir metinį biudžetą;
 • kontroliuoja ir koordinuoja progimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;
 • tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles, inicijuoja jų pakeitimus ir papildymus;
 • gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • pritaria progimnazijos įsivertinimo rezultatams, teikia siūlymus įsivertinimo išvadoms, dalyvauja progimnazijos įsivertinimo procese;
 • vertina progimnazijos veiklą, teikia siūlymus veiklos planams ir programoms;
 • atstovauja progimnazijos interesus Vilkaviškio rajono savivaldybės taryboje, kitose institucijose, teismuose;
 • inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos bendruomenės renginius, telkia bendruomenę.

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50