Įsivertinimas

 1. Mokymosi pasiekimai neblogi.
 2. Mokytojams reikia kvalifikacinių renginių kaip įvaldyti vertinimo strategijas ir būdus.
 3. Reikia tobulinti mokymosi bendradarbiaujant  organizavimą pamokoje.
 4. Racionaliai išnaudoti turimų priemonių galimybės pamokoje.
 5. Pamokos uždavinio kėlimo su pamatuotais rezultatais tobulinimas.
 6. Tobulinti tėvų savalaikį  informavimą ir švietimą, tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą.
 7. Trūksta mokytojų atsakomybės ir aktyvumo diskutuojant apie mokinių mokymąsi.
 8. Neatsakingai siekiama komandinių tikslų, ne visi mokytojai vienodai prisiima atsakomybę .

Įsivertinimas Atnaujinta Dydis
2019 m.
Įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2019-2020 403.49 KB
5-8 klasių mokinių apklausos (kompetencijos ir poreikių tenkinimas) rezultatai 2019-2020 662.36 KB
5-8 klasių mokinių apklausos (kompetencijos ir poreikių tenkinimas) apklausa 2019-2020 1.25 MB
2018 m.
Įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2018-2019 542.11 KB
Mokytojų apklausa-pasiekimai 2018-01-22 395.26 KB
Mokinių apklausa pasiekimai 2018-01-02i 472.72 KB
Mokinių apklausa NMVA ataskaita 2018-01-16 336.53 KB
Progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2018-2019 31.76 KB
2017 m.
Giluminio įsivertinimo iliustracijos 2017 127.93 KB
Įsivertinimas iš stebėtų 2017 metais pamokų 349.81 KB
Įsivertinimas analizuojant mokinių pažangą per paskutinius 3 metus 332.65 KB
Giluminis Įsivertinimas analizuojant mokinių pažangą 527.52 KB
Tėvų apklausos rezultatai 2017 307.84 KB
Pasiekimų asmeniškumo apibendrinimas 126.8 KB
Giluminio įsivertinimo ataskaita ir išvados 2017 134.57 KB
Progimnazijos išorės vertinimo trumpoji ataskaita 498.05 KB
2016 m.
Mokslo metų plačiojo įsivertinimo rezultatai 2016-2017 111.8 KB
Įsivertinimo grupė sudarė vidaus giluminio įsivertinimo rodiklių krepšelį 22.11 KB

 

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50