Turinio auditas

39%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2022-09-26 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė skelbti ne tik tekstą, bet ir audio

karolis
115 2022-09-26 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia paprastai būna logo, vėliavos nuotraukos.

karolis
116 2022-09-26 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

karolis
164 2022-09-26 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, būtų labai naudinga turėti koncentruotą mokyklos pristatymą anglų kalba.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-26 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
43 2022-09-26 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-09-26 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-09-26 Aktualu tėvams Neutrali karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-09-26 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas
Metinės veiklos ataskaitos - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

karolis
7 2022-09-26 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas mokykloje, pareigas taryboje.
Pateikite tarybos funkcijas.

karolis
8 2022-09-26 Mokinių taryba Neutrali

Pateikite tarybos funkcijas.

karolis
11 2022-09-26 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Iš čia: http://www.kybartupagmok.com/bendruomene/savivalda

Sukelta info 

Neirašiau kam atstovauja Rimutė Krasnauskienė, reikia išsiaiškinti?

 

Administratorius
12 2022-09-26 Pasiekimai Sena informacija

Gal ne visas informacija aktuali? 

karolis
54 2022-09-26 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Turite tokios informacijos?

karolis
56 2022-09-26 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite turinį, nes čia ir gan senas turinį. Oficialiai dabar jau Korupcijos prevencija vadinasi...

karolis
63 2022-09-26 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Peržiūrėkite turinį. Gal senesnių metų informacija jau ir neaktuali?

karolis
74 2022-09-26 Nuorodos Neutrali

Nuorodos ir naudingos nuorodos nėra tas pats.

karolis
83 2022-09-26 Laisvos darbo vietos Neutrali

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

karolis
87 2022-09-26 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Reikia pateikti kiekvienos pozicijos pareigybės aprašus.

karolis
114 2022-09-26 Civilinė sauga Rekomendacija

Šioje skiltyje paprastai būna evakavimo planas ir kiti su tuo susiję dokumentai, kuriuos jūs turėtumėte turėti ne pagal bendruosius reikalavimus, o tikriausiai pagal kokį nors civilinės saugos įstatymą. Jei žinote kas to reikalauja, norėtume tai sužinoti. Nes visi turi, o kodėl iki galo ir nerandame atsakymo :)

Tikriausiai ir čia reikėtų nurodyti už tai atsakinga asmenį.

karolis
123 2022-09-26 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

karolis
125 2022-09-26 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Ar naudojate tokį, atsiųskite

karolis
129 2022-09-26 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sutvarkyta

karolis
133 2022-09-26 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
145 2022-09-26 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla turi tarnybinių automobilių?
Jei taip, tuomet pateikite informaciją pagal puslapyje nurodytą formą.

karolis
161 2022-09-26 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
162 2022-09-26 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Mindaugas
170 2022-09-26 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar toks yra?
Jei taip, tuomet pateikite komiteto narių vardus, pavardes, atstovaujamą klasę, pareigas komitete.
Pateikite komiteto funkcijas.

karolis
171 2022-09-26 Priėmimas į progimnaziją Bendrieji reikalavimai

2017 paskutinį kartą nujinta informacija. Gal kažko naujesnio yra?

karolis
172 2022-09-26 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet nurodykite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas progimnazijoje, pareigas taryboje bei tarybos funkcijas.

karolis
174 2022-09-26 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokias turite?
Jei taip, tuomet nurodykite kokios metodinės grupės veikia progimnazijoje.

karolis
175 2022-09-26 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

karolis
176 2022-09-26 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai čia pavaduotoja, tai įterpk profilį.

Atsidaryk ir pažiūrėk kokie ten tikri pavadinimai, užrašyk juos

Sutvarkyta

karolis
177 2022-09-26 Įsivertinimas Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar nėra naujesnės informacijos

karolis
191 2022-09-26 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo tarybos funkcijos?

karolis
193 2022-09-26 Hibridinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai ir čia reikia nurodyti atsakingą asmenį.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2022-09-26 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Aprašymas, atsakingas asmuo, tvarkaraštis

karolis
21 2022-09-26 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, jo darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

karolis
22 2022-09-26 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite specialisto darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

karolis
23 2022-09-26 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia paslaugų aprašymo, specialisto funkcijų, specialisto pareigybės aprašo, kontaktinio el. pašto.

karolis
28 2022-09-26 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens

karolis
30 2022-09-26 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
40 2022-09-26 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
57 2022-09-26 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
81 2022-09-26 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

atsakingo asmens

 

karolis
134 2022-09-26 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta, kažkuris iš pavaduotojų

karolis
158 2022-09-26 Pradinis ugdymas Neutrali

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
159 2022-09-26 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
165 2022-09-26 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

karolis
167 2022-09-26 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite specialisto kontaktinį tel. ir el. paštą.

Pateikite paslaugos aprašymą ir specialisto funkcijas.

karolis
194 2022-09-26 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Paslauga. Tai reikėtų kelių sakinių apie ją ir nurodyti atsakingą asmenį.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2022-09-26 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
9 2022-09-26 Komisijos ir darbo grupės Neutrali karolis
19 2022-09-26 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali karolis
27 2022-09-26 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

karolis
34 2022-09-26 Ugdymas Neutrali karolis
41 2022-09-26 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai karolis
46 2022-09-26 Administracinė informacija Neutrali karolis
47 2022-09-26 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Perkelk rankytėmis, docmagic neveikia kažkodėl :(

karolis
52 2022-09-26 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/biudzeto-ataskaitos

Sukelta info

karolis
53 2022-09-26 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią įkelk, kaip lentelę

http://www.kybartupagmok.com/veikla/darbo-uzmokestis

Sutvarkyta

karolis
55 2022-09-26 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Rankytėmis perkelk tik surikiuok viršuje naujausi...

padaryta kaip paprašyta

karolis
62 2022-09-26 Progimnazija Neutrali karolis
68 2022-09-26 Tvarkaraščiai Neutrali karolis
77 2022-09-26 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 2022-09-26 Svetainės medis Neutrali karolis
79 2022-09-26 Apie progimnaziją Neutrali

Iš čia

http://www.kybartupagmok.com/apie-mokykla

Sutvarkyta

karolis
80 2022-09-26 Kontrolinių darbų grafikas Neutrali karolis
82 2022-09-26 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
86 2022-09-26 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai karolis
104 2022-09-26 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai karolis
107 2022-09-26 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/finansines-ataskaitos

Sukelta info

karolis
118 2022-09-26 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikite komisijos funkcijas.

karolis
130 2022-09-26 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
155 2022-09-26 Specialistai Bendrieji reikalavimai karolis
156 2022-09-26 Turinio auditas Neutrali karolis
160 2022-09-26 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai karolis
163 2022-09-26 Savivalda Neutrali karolis
166 2022-09-26 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Mindaugas
168 2022-09-26 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai karolis
178 2022-09-26 Istorija Neutrali karolis
180 2022-09-26 Į vasarą su muzika Neutrali karolis
181 2022-09-26 Projekto partnerių susitikimas Turkijoje Neutrali karolis
182 2022-09-26 Išrinktas programos Erasmus+ pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Music to all“ logotipas Neutrali karolis
184 2022-09-26 Baigėsi programos Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkurso I etapas Neutrali karolis
185 2022-09-26 Muzika visiems Neutrali karolis
186 2022-09-26 Skelbiamas Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkursas Neutrali karolis
187 2022-09-26 Projekto atidarymas Ispanijoje 2019-11-25 Neutrali karolis
188 2022-09-26 Mokykla pradeda vykdyti projektą pagal "ERASMUS+" programą "Music to all". Projekto Nr. 2019-1-ES01-KA-229-064183-2. Neutrali karolis
189 2022-09-26 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali Mindaugas
190 2022-09-26 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2022-09-26 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti sąrašą ar niekas nesikeitė per atostogas. Reikia pareigybinių aprašų, būtų gerai nurodyti vadovaujamas klases

Senoj svetainei, senas mokytojų sarašas, patikrinau tai niekas nesikeitė, vadinas dar neįkėlė, reikia jų klausti kada bus naujas. Mindaugas

karolis
192 2022-09-26 Kitų projektų sąrašas Neutrali karolis
195 2022-09-26 Patyčių prevencija Olweus Neutrali karolis
196 2022-09-26 Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali karolis
197 2022-09-26 Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m. Neutrali karolis
198 2022-09-26 Ugdymo(si) pasiekimai 2017-2018 m.m. Neutrali karolis
200 2022-09-26 Nauja savivalda Neutrali karolis
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems moklo metams naujos lentelės iš ugdymo plano.

karolis
124 2021-09-01 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
126 2021-09-01 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Aktualu atnaujinti informaciją kiekvieną kovą.

karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-09-26 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

karolis
2 2022-09-26 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas
Metinės veiklos ataskaitos - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

karolis
4 2022-09-26 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti sąrašą ar niekas nesikeitė per atostogas. Reikia pareigybinių aprašų, būtų gerai nurodyti vadovaujamas klases

Senoj svetainei, senas mokytojų sarašas, patikrinau tai niekas nesikeitė, vadinas dar neįkėlė, reikia jų klausti kada bus naujas. Mindaugas

karolis
6 2022-09-26 Struktūra ir kontaktai Neutrali karolis
7 2022-09-26 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas mokykloje, pareigas taryboje.
Pateikite tarybos funkcijas.

karolis
8 2022-09-26 Mokinių taryba Neutrali

Pateikite tarybos funkcijas.

karolis
9 2022-09-26 Komisijos ir darbo grupės Neutrali karolis
11 2022-09-26 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Iš čia: http://www.kybartupagmok.com/bendruomene/savivalda

Sukelta info 

Neirašiau kam atstovauja Rimutė Krasnauskienė, reikia išsiaiškinti?

 

Administratorius
12 2022-09-26 Pasiekimai Sena informacija

Gal ne visas informacija aktuali? 

karolis
18 2022-09-26 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Aprašymas, atsakingas asmuo, tvarkaraštis

karolis
19 2022-09-26 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali karolis
21 2022-09-26 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, jo darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

karolis
22 2022-09-26 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite specialisto darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

karolis
23 2022-09-26 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia paslaugų aprašymo, specialisto funkcijų, specialisto pareigybės aprašo, kontaktinio el. pašto.

karolis
27 2022-09-26 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

karolis
28 2022-09-26 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens

karolis
30 2022-09-26 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
34 2022-09-26 Ugdymas Neutrali karolis
40 2022-09-26 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
41 2022-09-26 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai karolis
43 2022-09-26 Aktualu mokiniams Neutrali karolis
44 2022-09-26 Aktualu mokytojams Neutrali karolis
45 2022-09-26 Aktualu tėvams Neutrali karolis
46 2022-09-26 Administracinė informacija Neutrali karolis
47 2022-09-26 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Perkelk rankytėmis, docmagic neveikia kažkodėl :(

karolis
52 2022-09-26 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/biudzeto-ataskaitos

Sukelta info

karolis
53 2022-09-26 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią įkelk, kaip lentelę

http://www.kybartupagmok.com/veikla/darbo-uzmokestis

Sutvarkyta

karolis
54 2022-09-26 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Turite tokios informacijos?

karolis
55 2022-09-26 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Rankytėmis perkelk tik surikiuok viršuje naujausi...

padaryta kaip paprašyta

karolis
56 2022-09-26 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite turinį, nes čia ir gan senas turinį. Oficialiai dabar jau Korupcijos prevencija vadinasi...

karolis
57 2022-09-26 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
62 2022-09-26 Progimnazija Neutrali karolis
63 2022-09-26 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Peržiūrėkite turinį. Gal senesnių metų informacija jau ir neaktuali?

karolis
64 2022-09-26 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė skelbti ne tik tekstą, bet ir audio

karolis
68 2022-09-26 Tvarkaraščiai Neutrali karolis
74 2022-09-26 Nuorodos Neutrali

Nuorodos ir naudingos nuorodos nėra tas pats.

karolis
77 2022-09-26 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 2022-09-26 Svetainės medis Neutrali karolis
79 2022-09-26 Apie progimnaziją Neutrali

Iš čia

http://www.kybartupagmok.com/apie-mokykla

Sutvarkyta

karolis
80 2022-09-26 Kontrolinių darbų grafikas Neutrali karolis
81 2022-09-26 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

atsakingo asmens

 

karolis
82 2022-09-26 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali karolis
83 2022-09-26 Laisvos darbo vietos Neutrali

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

karolis
86 2022-09-26 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai karolis
87 2022-09-26 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Reikia pateikti kiekvienos pozicijos pareigybės aprašus.

karolis
104 2022-09-26 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai karolis
107 2022-09-26 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/finansines-ataskaitos

Sukelta info

karolis
114 2022-09-26 Civilinė sauga Rekomendacija

Šioje skiltyje paprastai būna evakavimo planas ir kiti su tuo susiję dokumentai, kuriuos jūs turėtumėte turėti ne pagal bendruosius reikalavimus, o tikriausiai pagal kokį nors civilinės saugos įstatymą. Jei žinote kas to reikalauja, norėtume tai sužinoti. Nes visi turi, o kodėl iki galo ir nerandame atsakymo :)

Tikriausiai ir čia reikėtų nurodyti už tai atsakinga asmenį.

karolis
115 2022-09-26 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia paprastai būna logo, vėliavos nuotraukos.

karolis
116 2022-09-26 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

karolis
118 2022-09-26 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikite komisijos funkcijas.

karolis
123 2022-09-26 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

karolis
125 2022-09-26 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Ar naudojate tokį, atsiųskite

karolis
129 2022-09-26 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sutvarkyta

karolis
130 2022-09-26 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
133 2022-09-26 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

karolis
134 2022-09-26 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta, kažkuris iš pavaduotojų

karolis
145 2022-09-26 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla turi tarnybinių automobilių?
Jei taip, tuomet pateikite informaciją pagal puslapyje nurodytą formą.

karolis
155 2022-09-26 Specialistai Bendrieji reikalavimai karolis
156 2022-09-26 Turinio auditas Neutrali karolis
158 2022-09-26 Pradinis ugdymas Neutrali

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
159 2022-09-26 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

karolis
160 2022-09-26 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai karolis
161 2022-09-26 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

karolis
162 2022-09-26 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Mindaugas
163 2022-09-26 Savivalda Neutrali karolis
164 2022-09-26 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, būtų labai naudinga turėti koncentruotą mokyklos pristatymą anglų kalba.

karolis
165 2022-09-26 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

karolis
166 2022-09-26 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Mindaugas
167 2022-09-26 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite specialisto kontaktinį tel. ir el. paštą.

Pateikite paslaugos aprašymą ir specialisto funkcijas.

karolis
168 2022-09-26 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai karolis
170 2022-09-26 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar toks yra?
Jei taip, tuomet pateikite komiteto narių vardus, pavardes, atstovaujamą klasę, pareigas komitete.
Pateikite komiteto funkcijas.

karolis
171 2022-09-26 Priėmimas į progimnaziją Bendrieji reikalavimai

2017 paskutinį kartą nujinta informacija. Gal kažko naujesnio yra?

karolis
172 2022-09-26 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet nurodykite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas progimnazijoje, pareigas taryboje bei tarybos funkcijas.

karolis
174 2022-09-26 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokias turite?
Jei taip, tuomet nurodykite kokios metodinės grupės veikia progimnazijoje.

karolis
175 2022-09-26 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

karolis
176 2022-09-26 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai čia pavaduotoja, tai įterpk profilį.

Atsidaryk ir pažiūrėk kokie ten tikri pavadinimai, užrašyk juos

Sutvarkyta

karolis
177 2022-09-26 Įsivertinimas Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar nėra naujesnės informacijos

karolis
178 2022-09-26 Istorija Neutrali karolis
180 2022-09-26 Į vasarą su muzika Neutrali karolis
181 2022-09-26 Projekto partnerių susitikimas Turkijoje Neutrali karolis
182 2022-09-26 Išrinktas programos Erasmus+ pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Music to all“ logotipas Neutrali karolis
184 2022-09-26 Baigėsi programos Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkurso I etapas Neutrali karolis
185 2022-09-26 Muzika visiems Neutrali karolis
186 2022-09-26 Skelbiamas Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkursas Neutrali karolis
187 2022-09-26 Projekto atidarymas Ispanijoje 2019-11-25 Neutrali karolis
188 2022-09-26 Mokykla pradeda vykdyti projektą pagal "ERASMUS+" programą "Music to all". Projekto Nr. 2019-1-ES01-KA-229-064183-2. Neutrali karolis
189 2022-09-26 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali Mindaugas
190 2022-09-26 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija karolis
191 2022-09-26 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo tarybos funkcijos?

karolis
192 2022-09-26 Kitų projektų sąrašas Neutrali karolis
193 2022-09-26 Hibridinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai ir čia reikia nurodyti atsakingą asmenį.

karolis
194 2022-09-26 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Paslauga. Tai reikėtų kelių sakinių apie ją ir nurodyti atsakingą asmenį.

karolis
195 2022-09-26 Patyčių prevencija Olweus Neutrali karolis
196 2022-09-26 Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali karolis
197 2022-09-26 Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m. Neutrali karolis
198 2022-09-26 Ugdymo(si) pasiekimai 2017-2018 m.m. Neutrali karolis
200 2022-09-26 Nauja savivalda Neutrali karolis
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems moklo metams naujos lentelės iš ugdymo plano.

karolis
124 2021-09-01 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
126 2021-09-01 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Aktualu atnaujinti informaciją kiekvieną kovą.

karolis