Turinio auditas

38%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2023-12-04 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė skelbti ne tik tekstą, bet ir audio

Eimantas
116 2023-12-04 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Eimantas
164 2023-12-04 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, būtų labai naudinga turėti koncentruotą mokyklos pristatymą anglų kalba.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-04 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
43 2023-12-04 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2023-12-04 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2023-12-04 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-12-04 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas
Metinės veiklos ataskaitos - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Eimantas
7 2023-12-04 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas mokykloje, pareigas taryboje.
Pateikite tarybos funkcijas.

Eimantas
8 2023-12-04 Mokinių taryba Neutrali

Pateikite tarybos funkcijas.

Eimantas
11 2023-12-04 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Iš čia: http://www.kybartupagmok.com/bendruomene/savivalda

Sukelta info 

Neirašiau kam atstovauja Rimutė Krasnauskienė, reikia išsiaiškinti?

 

Administratorius
12 2023-12-04 Pasiekimai Sena informacija

Gal ne visas informacija aktuali? 

Eimantas
54 2023-12-04 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Turite tokios informacijos?

Eimantas
56 2023-12-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite turinį, nes čia ir gan senas turinį. Oficialiai dabar jau Korupcijos prevencija vadinasi...

Eimantas
63 2023-12-04 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Peržiūrėkite turinį. Gal senesnių metų informacija jau ir neaktuali?

Eimantas
74 2023-12-04 Nuorodos Neutrali

Nuorodos ir naudingos nuorodos nėra tas pats.

Eimantas
83 2023-12-04 Laisvos darbo vietos Neutrali

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Eimantas
87 2023-12-04 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Reikia pateikti kiekvienos pozicijos pareigybės aprašus.

Eimantas
114 2023-12-04 Civilinė sauga Rekomendacija

Šioje skiltyje paprastai būna evakavimo planas ir kiti su tuo susiję dokumentai, kuriuos jūs turėtumėte turėti ne pagal bendruosius reikalavimus, o tikriausiai pagal kokį nors civilinės saugos įstatymą. Jei žinote kas to reikalauja, norėtume tai sužinoti. Nes visi turi, o kodėl iki galo ir nerandame atsakymo :)

Tikriausiai ir čia reikėtų nurodyti už tai atsakinga asmenį.

Eimantas
123 2023-12-04 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
125 2023-12-04 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Ar naudojate tokį, atsiųskite

Administratorius
129 2023-12-04 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sutvarkyta

Administratorius
133 2023-12-04 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
145 2023-12-04 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla turi tarnybinių automobilių?
Jei taip, tuomet pateikite informaciją pagal puslapyje nurodytą formą.

Eimantas
161 2023-12-04 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2023-12-04 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
170 2023-12-04 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar toks yra?
Jei taip, tuomet pateikite komiteto narių vardus, pavardes, atstovaujamą klasę, pareigas komitete.
Pateikite komiteto funkcijas.

Eimantas
171 2023-12-04 Priėmimas į progimnaziją Bendrieji reikalavimai

2017 paskutinį kartą nujinta informacija. Gal kažko naujesnio yra?

Eimantas
172 2023-12-04 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet nurodykite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas progimnazijoje, pareigas taryboje bei tarybos funkcijas.

Eimantas
174 2023-12-04 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokias turite?
Jei taip, tuomet nurodykite kokios metodinės grupės veikia progimnazijoje.

Eimantas
175 2023-12-04 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
176 2023-12-04 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai čia pavaduotoja, tai įterpk profilį.

Atsidaryk ir pažiūrėk kokie ten tikri pavadinimai, užrašyk juos

Sutvarkyta

Eimantas
177 2023-12-04 Įsivertinimas Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar nėra naujesnės informacijos

Eimantas
191 2023-12-04 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo tarybos funkcijos?

Eimantas
193 2023-12-04 Hibridinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai ir čia reikia nurodyti atsakingą asmenį.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2023-12-04 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Aprašymas, atsakingas asmuo, tvarkaraštis

Eimantas
21 2023-12-04 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, jo darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
22 2023-12-04 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite specialisto darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
23 2023-12-04 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia paslaugų aprašymo, specialisto funkcijų, specialisto pareigybės aprašo, kontaktinio el. pašto.

Eimantas
28 2023-12-04 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens

Eimantas
30 2023-12-04 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
40 2023-12-04 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
57 2023-12-04 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
81 2023-12-04 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

atsakingo asmens

 

Eimantas
134 2023-12-04 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta, kažkuris iš pavaduotojų

Eimantas
158 2023-12-04 Pradinis ugdymas Neutrali

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
159 2023-12-04 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
165 2023-12-04 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Eimantas
167 2023-12-04 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite specialisto kontaktinį tel. ir el. paštą.

Pateikite paslaugos aprašymą ir specialisto funkcijas.

Eimantas
194 2023-12-04 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Paslauga. Tai reikėtų kelių sakinių apie ją ir nurodyti atsakingą asmenį.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-12-04 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
9 2023-12-04 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
19 2023-12-04 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
27 2023-12-04 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
34 2023-12-04 Ugdymas Neutrali Eimantas
41 2023-12-04 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai Eimantas
46 2023-12-04 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-12-04 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Perkelk rankytėmis, docmagic neveikia kažkodėl :(

Eimantas
52 2023-12-04 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/biudzeto-ataskaitos

Sukelta info

Eimantas
53 2023-12-04 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią įkelk, kaip lentelę

http://www.kybartupagmok.com/veikla/darbo-uzmokestis

Sutvarkyta

Administratorius
55 2023-12-04 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Rankytėmis perkelk tik surikiuok viršuje naujausi...

padaryta kaip paprašyta

Eimantas
62 2023-12-04 Progimnazija Neutrali Eimantas
68 2023-12-04 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
77 2023-12-04 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-12-04 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-12-04 Apie progimnaziją Neutrali

Iš čia

http://www.kybartupagmok.com/apie-mokykla

Sutvarkyta

Eimantas
80 2023-12-04 Kontrolinių darbų grafikas Neutrali Administratorius
82 2023-12-04 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
86 2023-12-04 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
104 2023-12-04 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2023-12-04 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/finansines-ataskaitos

Sukelta info

Eimantas
118 2023-12-04 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikite komisijos funkcijas.

Eimantas
130 2023-12-04 Slapukų politika Neutrali Eimantas
155 2023-12-04 Specialistai Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 2023-12-04 Turinio auditas Neutrali Eimantas
160 2023-12-04 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
163 2023-12-04 Savivalda Neutrali Eimantas
166 2023-12-04 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Eimantas
168 2023-12-04 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
178 2023-12-04 Istorija Neutrali Eimantas
180 2023-12-04 Į vasarą su muzika Neutrali Eimantas
181 2023-12-04 Projekto partnerių susitikimas Turkijoje Neutrali Eimantas
182 2023-12-04 Išrinktas programos Erasmus+ pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Music to all“ logotipas Neutrali Eimantas
184 2023-12-04 Baigėsi programos Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkurso I etapas Neutrali Eimantas
185 2023-12-04 Muzika visiems Neutrali Eimantas
186 2023-12-04 Skelbiamas Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkursas Neutrali Eimantas
187 2023-12-04 Projekto atidarymas Ispanijoje 2019-11-25 Neutrali Eimantas
188 2023-12-04 Projektas pagal "ERASMUS+" programą "Music to all" Neutrali Eimantas
189 2023-12-04 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali Eimantas
190 2023-12-04 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-12-04 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti sąrašą ar niekas nesikeitė per atostogas. Reikia pareigybinių aprašų, būtų gerai nurodyti vadovaujamas klases

Senoj svetainei, senas mokytojų sarašas, patikrinau tai niekas nesikeitė, vadinas dar neįkėlė, reikia jų klausti kada bus naujas. Mindaugas

Eimantas
192 2023-12-04 Kitų projektų sąrašas Neutrali Eimantas
195 2023-12-04 Patyčių prevencija Olweus Neutrali Administratorius
196 2023-12-04 Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali Eimantas
197 2023-12-04 Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m. Neutrali Eimantas
198 2023-12-04 Ugdymo(si) pasiekimai 2017-2018 m.m. Neutrali Eimantas
200 2023-12-04 Nauja savivalda Neutrali Eimantas
202 2023-12-04 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
203 2023-12-04 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
204 2023-12-04 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
205 2023-12-04 Pranešėjų apsauga Neutrali Eimantas
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems moklo metams naujos lentelės iš ugdymo plano.

Eimantas
124 2021-09-01 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
126 2021-09-01 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Aktualu atnaujinti informaciją kiekvieną kovą.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-04 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2023-12-04 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas
Metinės veiklos ataskaitos - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Eimantas
4 2023-12-04 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti sąrašą ar niekas nesikeitė per atostogas. Reikia pareigybinių aprašų, būtų gerai nurodyti vadovaujamas klases

Senoj svetainei, senas mokytojų sarašas, patikrinau tai niekas nesikeitė, vadinas dar neįkėlė, reikia jų klausti kada bus naujas. Mindaugas

Eimantas
6 2023-12-04 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-12-04 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas mokykloje, pareigas taryboje.
Pateikite tarybos funkcijas.

Eimantas
8 2023-12-04 Mokinių taryba Neutrali

Pateikite tarybos funkcijas.

Eimantas
9 2023-12-04 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2023-12-04 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Iš čia: http://www.kybartupagmok.com/bendruomene/savivalda

Sukelta info 

Neirašiau kam atstovauja Rimutė Krasnauskienė, reikia išsiaiškinti?

 

Administratorius
12 2023-12-04 Pasiekimai Sena informacija

Gal ne visas informacija aktuali? 

Eimantas
18 2023-12-04 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Aprašymas, atsakingas asmuo, tvarkaraštis

Eimantas
19 2023-12-04 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
21 2023-12-04 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, jo darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
22 2023-12-04 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite specialisto darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Eimantas
23 2023-12-04 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia paslaugų aprašymo, specialisto funkcijų, specialisto pareigybės aprašo, kontaktinio el. pašto.

Eimantas
27 2023-12-04 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
28 2023-12-04 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens

Eimantas
30 2023-12-04 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
34 2023-12-04 Ugdymas Neutrali Eimantas
40 2023-12-04 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
41 2023-12-04 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai Eimantas
43 2023-12-04 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2023-12-04 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2023-12-04 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2023-12-04 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-12-04 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Perkelk rankytėmis, docmagic neveikia kažkodėl :(

Eimantas
52 2023-12-04 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/biudzeto-ataskaitos

Sukelta info

Eimantas
53 2023-12-04 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią įkelk, kaip lentelę

http://www.kybartupagmok.com/veikla/darbo-uzmokestis

Sutvarkyta

Administratorius
54 2023-12-04 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Turite tokios informacijos?

Eimantas
55 2023-12-04 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Rankytėmis perkelk tik surikiuok viršuje naujausi...

padaryta kaip paprašyta

Eimantas
56 2023-12-04 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite turinį, nes čia ir gan senas turinį. Oficialiai dabar jau Korupcijos prevencija vadinasi...

Eimantas
57 2023-12-04 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
62 2023-12-04 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-12-04 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Peržiūrėkite turinį. Gal senesnių metų informacija jau ir neaktuali?

Eimantas
64 2023-12-04 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė skelbti ne tik tekstą, bet ir audio

Eimantas
68 2023-12-04 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2023-12-04 Nuorodos Neutrali

Nuorodos ir naudingos nuorodos nėra tas pats.

Eimantas
77 2023-12-04 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-12-04 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-12-04 Apie progimnaziją Neutrali

Iš čia

http://www.kybartupagmok.com/apie-mokykla

Sutvarkyta

Eimantas
80 2023-12-04 Kontrolinių darbų grafikas Neutrali Administratorius
81 2023-12-04 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

atsakingo asmens

 

Eimantas
82 2023-12-04 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-12-04 Laisvos darbo vietos Neutrali

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Eimantas
86 2023-12-04 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Eimantas
87 2023-12-04 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Reikia pateikti kiekvienos pozicijos pareigybės aprašus.

Eimantas
104 2023-12-04 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2023-12-04 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/finansines-ataskaitos

Sukelta info

Eimantas
114 2023-12-04 Civilinė sauga Rekomendacija

Šioje skiltyje paprastai būna evakavimo planas ir kiti su tuo susiję dokumentai, kuriuos jūs turėtumėte turėti ne pagal bendruosius reikalavimus, o tikriausiai pagal kokį nors civilinės saugos įstatymą. Jei žinote kas to reikalauja, norėtume tai sužinoti. Nes visi turi, o kodėl iki galo ir nerandame atsakymo :)

Tikriausiai ir čia reikėtų nurodyti už tai atsakinga asmenį.

Eimantas
116 2023-12-04 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Eimantas
118 2023-12-04 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikite komisijos funkcijas.

Eimantas
123 2023-12-04 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
125 2023-12-04 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Ar naudojate tokį, atsiųskite

Administratorius
129 2023-12-04 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sutvarkyta

Administratorius
130 2023-12-04 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2023-12-04 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
134 2023-12-04 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta, kažkuris iš pavaduotojų

Eimantas
145 2023-12-04 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla turi tarnybinių automobilių?
Jei taip, tuomet pateikite informaciją pagal puslapyje nurodytą formą.

Eimantas
155 2023-12-04 Specialistai Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 2023-12-04 Turinio auditas Neutrali Eimantas
158 2023-12-04 Pradinis ugdymas Neutrali

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
159 2023-12-04 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Eimantas
160 2023-12-04 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 2023-12-04 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 2023-12-04 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
163 2023-12-04 Savivalda Neutrali Eimantas
164 2023-12-04 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, būtų labai naudinga turėti koncentruotą mokyklos pristatymą anglų kalba.

Eimantas
165 2023-12-04 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Eimantas
166 2023-12-04 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Eimantas
167 2023-12-04 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite specialisto kontaktinį tel. ir el. paštą.

Pateikite paslaugos aprašymą ir specialisto funkcijas.

Eimantas
168 2023-12-04 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
170 2023-12-04 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar toks yra?
Jei taip, tuomet pateikite komiteto narių vardus, pavardes, atstovaujamą klasę, pareigas komitete.
Pateikite komiteto funkcijas.

Eimantas
171 2023-12-04 Priėmimas į progimnaziją Bendrieji reikalavimai

2017 paskutinį kartą nujinta informacija. Gal kažko naujesnio yra?

Eimantas
172 2023-12-04 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet nurodykite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas progimnazijoje, pareigas taryboje bei tarybos funkcijas.

Eimantas
174 2023-12-04 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokias turite?
Jei taip, tuomet nurodykite kokios metodinės grupės veikia progimnazijoje.

Eimantas
175 2023-12-04 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
176 2023-12-04 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai čia pavaduotoja, tai įterpk profilį.

Atsidaryk ir pažiūrėk kokie ten tikri pavadinimai, užrašyk juos

Sutvarkyta

Eimantas
177 2023-12-04 Įsivertinimas Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar nėra naujesnės informacijos

Eimantas
178 2023-12-04 Istorija Neutrali Eimantas
180 2023-12-04 Į vasarą su muzika Neutrali Eimantas
181 2023-12-04 Projekto partnerių susitikimas Turkijoje Neutrali Eimantas
182 2023-12-04 Išrinktas programos Erasmus+ pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Music to all“ logotipas Neutrali Eimantas
184 2023-12-04 Baigėsi programos Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkurso I etapas Neutrali Eimantas
185 2023-12-04 Muzika visiems Neutrali Eimantas
186 2023-12-04 Skelbiamas Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkursas Neutrali Eimantas
187 2023-12-04 Projekto atidarymas Ispanijoje 2019-11-25 Neutrali Eimantas
188 2023-12-04 Projektas pagal "ERASMUS+" programą "Music to all" Neutrali Eimantas
189 2023-12-04 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali Eimantas
190 2023-12-04 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija Eimantas
191 2023-12-04 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo tarybos funkcijos?

Eimantas
192 2023-12-04 Kitų projektų sąrašas Neutrali Eimantas
193 2023-12-04 Hibridinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai ir čia reikia nurodyti atsakingą asmenį.

Eimantas
194 2023-12-04 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Paslauga. Tai reikėtų kelių sakinių apie ją ir nurodyti atsakingą asmenį.

Eimantas
195 2023-12-04 Patyčių prevencija Olweus Neutrali Administratorius
196 2023-12-04 Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali Eimantas
197 2023-12-04 Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m. Neutrali Eimantas
198 2023-12-04 Ugdymo(si) pasiekimai 2017-2018 m.m. Neutrali Eimantas
200 2023-12-04 Nauja savivalda Neutrali Eimantas
202 2023-12-04 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
203 2023-12-04 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
204 2023-12-04 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
205 2023-12-04 Pranešėjų apsauga Neutrali Eimantas
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems moklo metams naujos lentelės iš ugdymo plano.

Eimantas
124 2021-09-01 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
126 2021-09-01 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Aktualu atnaujinti informaciją kiekvieną kovą.

Eimantas