Turinio auditas

37%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2024-05-30 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė skelbti ne tik tekstą, bet ir audio

Administratorius
116 2024-05-30 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Administratorius
164 2024-05-30 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, būtų labai naudinga turėti koncentruotą mokyklos pristatymą anglų kalba.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
43 2024-05-30 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2024-05-30 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2024-05-30 Būsimųjų pirmokų tėveliams Neutrali Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas
Metinės veiklos ataskaitos - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Administratorius
7 2024-05-30 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas mokykloje, pareigas taryboje.
Pateikite tarybos funkcijas.

Administratorius
8 2024-05-30 Mokinių taryba Neutrali

Pateikite tarybos funkcijas.

Administratorius
11 2024-05-30 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Iš čia: http://www.kybartupagmok.com/bendruomene/savivalda

Sukelta info 

Neirašiau kam atstovauja Rimutė Krasnauskienė, reikia išsiaiškinti?

 

Administratorius
12 2024-05-30 Pasiekimai Sena informacija

Gal ne visas informacija aktuali? 

Administratorius
54 2024-05-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Turite tokios informacijos?

Administratorius
56 2024-05-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite turinį, nes čia ir gan senas turinį. Oficialiai dabar jau Korupcijos prevencija vadinasi...

Administratorius
63 2024-05-30 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Peržiūrėkite turinį. Gal senesnių metų informacija jau ir neaktuali?

Administratorius
74 2024-05-30 Nuorodos Neutrali

Nuorodos ir naudingos nuorodos nėra tas pats.

Administratorius
83 2024-05-30 Laisvos darbo vietos Neutrali

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
87 2024-05-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Reikia pateikti kiekvienos pozicijos pareigybės aprašus.

Administratorius
114 2024-05-30 Civilinė sauga Rekomendacija

Šioje skiltyje paprastai būna evakavimo planas ir kiti su tuo susiję dokumentai, kuriuos jūs turėtumėte turėti ne pagal bendruosius reikalavimus, o tikriausiai pagal kokį nors civilinės saugos įstatymą. Jei žinote kas to reikalauja, norėtume tai sužinoti. Nes visi turi, o kodėl iki galo ir nerandame atsakymo :)

Tikriausiai ir čia reikėtų nurodyti už tai atsakinga asmenį.

Administratorius
123 2024-05-30 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Administratorius
125 2024-05-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Ar naudojate tokį, atsiųskite

Administratorius
129 2024-05-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sutvarkyta

Administratorius
133 2024-05-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Administratorius
145 2024-05-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla turi tarnybinių automobilių?
Jei taip, tuomet pateikite informaciją pagal puslapyje nurodytą formą.

Administratorius
161 2024-05-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
162 2024-05-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Administratorius
170 2024-05-30 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar toks yra?
Jei taip, tuomet pateikite komiteto narių vardus, pavardes, atstovaujamą klasę, pareigas komitete.
Pateikite komiteto funkcijas.

Administratorius
171 2024-05-30 Priėmimas į progimnaziją Bendrieji reikalavimai

2017 paskutinį kartą nujinta informacija. Gal kažko naujesnio yra?

Administratorius
172 2024-05-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet nurodykite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas progimnazijoje, pareigas taryboje bei tarybos funkcijas.

Administratorius
174 2024-05-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokias turite?
Jei taip, tuomet nurodykite kokios metodinės grupės veikia progimnazijoje.

Administratorius
175 2024-05-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Administratorius
176 2024-05-30 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai čia pavaduotoja, tai įterpk profilį.

Atsidaryk ir pažiūrėk kokie ten tikri pavadinimai, užrašyk juos

Sutvarkyta

Administratorius
177 2024-05-30 Įsivertinimas Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar nėra naujesnės informacijos

Administratorius
191 2024-05-30 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo tarybos funkcijos?

Administratorius
193 2024-05-30 Hibridinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai ir čia reikia nurodyti atsakingą asmenį.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-05-30 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Aprašymas, atsakingas asmuo, tvarkaraštis

Administratorius
21 2024-05-30 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, jo darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Administratorius
22 2024-05-30 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite specialisto darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Administratorius
23 2024-05-30 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia paslaugų aprašymo, specialisto funkcijų, specialisto pareigybės aprašo, kontaktinio el. pašto.

Administratorius
28 2024-05-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens

Administratorius
30 2024-05-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
40 2024-05-30 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
57 2024-05-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
81 2024-05-30 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

atsakingo asmens

 

Administratorius
134 2024-05-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta, kažkuris iš pavaduotojų

Administratorius
158 2024-05-30 Pradinis ugdymas Neutrali

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
159 2024-05-30 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
165 2024-05-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Administratorius
167 2024-05-30 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite specialisto kontaktinį tel. ir el. paštą.

Pateikite paslaugos aprašymą ir specialisto funkcijas.

Administratorius
194 2024-05-30 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Paslauga. Tai reikėtų kelių sakinių apie ją ir nurodyti atsakingą asmenį.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-05-30 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Administratorius
9 2024-05-30 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
19 2024-05-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
27 2024-05-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
34 2024-05-30 Ugdymas Neutrali Administratorius
41 2024-05-30 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai Administratorius
46 2024-05-30 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2024-05-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Perkelk rankytėmis, docmagic neveikia kažkodėl :(

Administratorius
52 2024-05-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/biudzeto-ataskaitos

Sukelta info

Administratorius
53 2024-05-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią įkelk, kaip lentelę

http://www.kybartupagmok.com/veikla/darbo-uzmokestis

Sutvarkyta

Administratorius
55 2024-05-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Rankytėmis perkelk tik surikiuok viršuje naujausi...

padaryta kaip paprašyta

Administratorius
62 2024-05-30 Progimnazija Neutrali Administratorius
68 2024-05-30 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
77 2024-05-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2024-05-30 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2024-05-30 Apie progimnaziją Neutrali

Iš čia

http://www.kybartupagmok.com/apie-mokykla

Sutvarkyta

Administratorius
80 2024-05-30 Kontrolinių darbų grafikas Neutrali Administratorius
82 2024-05-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
86 2024-05-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Administratorius
104 2024-05-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2024-05-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/finansines-ataskaitos

Sukelta info

Administratorius
118 2024-05-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikite komisijos funkcijas.

Administratorius
130 2024-05-30 Slapukų politika Neutrali Administratorius
155 2024-05-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai Administratorius
156 2024-05-30 Turinio auditas Neutrali Administratorius
160 2024-05-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
163 2024-05-30 Savivalda Neutrali Administratorius
166 2024-05-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Administratorius
168 2024-05-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Administratorius
178 2024-05-30 Istorija Neutrali Administratorius
180 2024-05-30 Į vasarą su muzika Neutrali Administratorius
181 2024-05-30 Projekto partnerių susitikimas Turkijoje Neutrali Administratorius
182 2024-05-30 Išrinktas programos Erasmus+ pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Music to all“ logotipas Neutrali Administratorius
184 2024-05-30 Baigėsi programos Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkurso I etapas Neutrali Administratorius
185 2024-05-30 Muzika visiems Neutrali Administratorius
186 2024-05-30 Skelbiamas Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkursas Neutrali Administratorius
187 2024-05-30 Projekto atidarymas Ispanijoje 2019-11-25 Neutrali Administratorius
188 2024-05-30 Projektas pagal "ERASMUS+" programą "Music to all" Neutrali Administratorius
189 2024-05-30 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali Administratorius
190 2024-05-30 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-05-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti sąrašą ar niekas nesikeitė per atostogas. Reikia pareigybinių aprašų, būtų gerai nurodyti vadovaujamas klases

Senoj svetainei, senas mokytojų sarašas, patikrinau tai niekas nesikeitė, vadinas dar neįkėlė, reikia jų klausti kada bus naujas. Mindaugas

Administratorius
192 2024-05-30 Kitų projektų sąrašas Neutrali Administratorius
195 2024-05-30 Patyčių prevencija Olweus Neutrali Administratorius
196 2024-05-30 Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali Administratorius
197 2024-05-30 Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m. Neutrali Administratorius
198 2024-05-30 Ugdymo(si) pasiekimai 2017-2018 m.m. Neutrali Administratorius
200 2024-05-30 Nauja savivalda Neutrali Administratorius
202 2024-05-30 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Administratorius
203 2024-05-30 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Administratorius
204 2024-05-30 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Administratorius
205 2024-05-30 Pranešėjų apsauga Neutrali Administratorius
206 2024-05-30 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Administratorius
207 2024-05-30 Mokomės programuoti Neutrali Administratorius
208 2024-05-30 Bendradarbiavimo pamoka Neutrali Administratorius
209 2024-05-30 Draugiškas šaškių turnyras Neutrali Administratorius
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems moklo metams naujos lentelės iš ugdymo plano.

Administratorius
124 2021-09-01 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. II pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
126 2021-09-01 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Aktualu atnaujinti informaciją kiekvieną kovą.

Administratorius
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Administratorius
2 2024-05-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas
Metinės veiklos ataskaitos - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV)
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas
Pareigybės aprašus
Kontaktinį telefono numerį
Kontaktinį el. pašto adresą
Darbo valandas

Administratorius
4 2024-05-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti sąrašą ar niekas nesikeitė per atostogas. Reikia pareigybinių aprašų, būtų gerai nurodyti vadovaujamas klases

Senoj svetainei, senas mokytojų sarašas, patikrinau tai niekas nesikeitė, vadinas dar neįkėlė, reikia jų klausti kada bus naujas. Mindaugas

Administratorius
6 2024-05-30 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Administratorius
7 2024-05-30 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet pateikite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas mokykloje, pareigas taryboje.
Pateikite tarybos funkcijas.

Administratorius
8 2024-05-30 Mokinių taryba Neutrali

Pateikite tarybos funkcijas.

Administratorius
9 2024-05-30 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Administratorius
11 2024-05-30 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Iš čia: http://www.kybartupagmok.com/bendruomene/savivalda

Sukelta info 

Neirašiau kam atstovauja Rimutė Krasnauskienė, reikia išsiaiškinti?

 

Administratorius
12 2024-05-30 Pasiekimai Sena informacija

Gal ne visas informacija aktuali? 

Administratorius
18 2024-05-30 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Aprašymas, atsakingas asmuo, tvarkaraštis

Administratorius
19 2024-05-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Administratorius
21 2024-05-30 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, tuomet nurodykite atsakingą asmenį, jo darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Administratorius
22 2024-05-30 Socialinis pedagogas Neutrali

Pateikite specialisto darbo laiką, pareigybės aprašą, kontaktinį tel. ir el. paštą bei specialisto funkcijas.
Pateikite paslaugos aprašymą.

Administratorius
23 2024-05-30 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Reikia paslaugų aprašymo, specialisto funkcijų, specialisto pareigybės aprašo, kontaktinio el. pašto.

Administratorius
27 2024-05-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Administratorius
28 2024-05-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens

Administratorius
30 2024-05-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
34 2024-05-30 Ugdymas Neutrali Administratorius
40 2024-05-30 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
41 2024-05-30 Projektinė veikla Bendrieji reikalavimai Administratorius
43 2024-05-30 Aktualu mokiniams Neutrali Administratorius
44 2024-05-30 Aktualu mokytojams Neutrali Administratorius
45 2024-05-30 Būsimųjų pirmokų tėveliams Neutrali Administratorius
46 2024-05-30 Administracinė informacija Neutrali Administratorius
47 2024-05-30 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Perkelk rankytėmis, docmagic neveikia kažkodėl :(

Administratorius
52 2024-05-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/biudzeto-ataskaitos

Sukelta info

Administratorius
53 2024-05-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Naujausią įkelk, kaip lentelę

http://www.kybartupagmok.com/veikla/darbo-uzmokestis

Sutvarkyta

Administratorius
54 2024-05-30 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Turite tokios informacijos?

Administratorius
55 2024-05-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Rankytėmis perkelk tik surikiuok viršuje naujausi...

padaryta kaip paprašyta

Administratorius
56 2024-05-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite turinį, nes čia ir gan senas turinį. Oficialiai dabar jau Korupcijos prevencija vadinasi...

Administratorius
57 2024-05-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
62 2024-05-30 Progimnazija Neutrali Administratorius
63 2024-05-30 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Peržiūrėkite turinį. Gal senesnių metų informacija jau ir neaktuali?

Administratorius
64 2024-05-30 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Yra galimybė skelbti ne tik tekstą, bet ir audio

Administratorius
68 2024-05-30 Tvarkaraščiai Neutrali Administratorius
74 2024-05-30 Nuorodos Neutrali

Nuorodos ir naudingos nuorodos nėra tas pats.

Administratorius
77 2024-05-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Administratorius
78 2024-05-30 Svetainės medis Neutrali Administratorius
79 2024-05-30 Apie progimnaziją Neutrali

Iš čia

http://www.kybartupagmok.com/apie-mokykla

Sutvarkyta

Administratorius
80 2024-05-30 Kontrolinių darbų grafikas Neutrali Administratorius
81 2024-05-30 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

atsakingo asmens

 

Administratorius
82 2024-05-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Administratorius
83 2024-05-30 Laisvos darbo vietos Neutrali

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra?

Administratorius
86 2024-05-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Administratorius
87 2024-05-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Reikia pateikti kiekvienos pozicijos pareigybės aprašus.

Administratorius
104 2024-05-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Administratorius
107 2024-05-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

http://www.kybartupagmok.com/veikla/finansines-ataskaitos

Sukelta info

Administratorius
114 2024-05-30 Civilinė sauga Rekomendacija

Šioje skiltyje paprastai būna evakavimo planas ir kiti su tuo susiję dokumentai, kuriuos jūs turėtumėte turėti ne pagal bendruosius reikalavimus, o tikriausiai pagal kokį nors civilinės saugos įstatymą. Jei žinote kas to reikalauja, norėtume tai sužinoti. Nes visi turi, o kodėl iki galo ir nerandame atsakymo :)

Tikriausiai ir čia reikėtų nurodyti už tai atsakinga asmenį.

Administratorius
116 2024-05-30 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Paprastai čia būna einamųjų mokslo metų renginių sąrašas.

Administratorius
118 2024-05-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikite komisijos funkcijas.

Administratorius
123 2024-05-30 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Administratorius
125 2024-05-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Bendrieji reikalavimai

Ar naudojate tokį, atsiųskite

Administratorius
129 2024-05-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Sutvarkyta

Administratorius
130 2024-05-30 Slapukų politika Neutrali Administratorius
133 2024-05-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Administratorius
134 2024-05-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta, kažkuris iš pavaduotojų

Administratorius
145 2024-05-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar mokykla turi tarnybinių automobilių?
Jei taip, tuomet pateikite informaciją pagal puslapyje nurodytą formą.

Administratorius
155 2024-05-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai Administratorius
156 2024-05-30 Turinio auditas Neutrali Administratorius
158 2024-05-30 Pradinis ugdymas Neutrali

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
159 2024-05-30 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Paslaugos aprašymo, atsakingo asmens, su paslauga susijusių dokumentų.

Administratorius
160 2024-05-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Administratorius
161 2024-05-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Administratorius
162 2024-05-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Administratorius
163 2024-05-30 Savivalda Neutrali Administratorius
164 2024-05-30 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose, būtų labai naudinga turėti koncentruotą mokyklos pristatymą anglų kalba.

Administratorius
165 2024-05-30 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą.

Administratorius
166 2024-05-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Administratorius
167 2024-05-30 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite specialisto kontaktinį tel. ir el. paštą.

Pateikite paslaugos aprašymą ir specialisto funkcijas.

Administratorius
168 2024-05-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Administratorius
170 2024-05-30 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar toks yra?
Jei taip, tuomet pateikite komiteto narių vardus, pavardes, atstovaujamą klasę, pareigas komitete.
Pateikite komiteto funkcijas.

Administratorius
171 2024-05-30 Priėmimas į progimnaziją Bendrieji reikalavimai

2017 paskutinį kartą nujinta informacija. Gal kažko naujesnio yra?

Administratorius
172 2024-05-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, tuomet nurodykite tarybos narių vardus, pavardes, pareigas progimnazijoje, pareigas taryboje bei tarybos funkcijas.

Administratorius
174 2024-05-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokias turite?
Jei taip, tuomet nurodykite kokios metodinės grupės veikia progimnazijoje.

Administratorius
175 2024-05-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Administratorius
176 2024-05-30 Nuotolinis mokymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai čia pavaduotoja, tai įterpk profilį.

Atsidaryk ir pažiūrėk kokie ten tikri pavadinimai, užrašyk juos

Sutvarkyta

Administratorius
177 2024-05-30 Įsivertinimas Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar nėra naujesnės informacijos

Administratorius
178 2024-05-30 Istorija Neutrali Administratorius
180 2024-05-30 Į vasarą su muzika Neutrali Administratorius
181 2024-05-30 Projekto partnerių susitikimas Turkijoje Neutrali Administratorius
182 2024-05-30 Išrinktas programos Erasmus+ pagrindinio veiksmo (KA229) bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Music to all“ logotipas Neutrali Administratorius
184 2024-05-30 Baigėsi programos Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkurso I etapas Neutrali Administratorius
185 2024-05-30 Muzika visiems Neutrali Administratorius
186 2024-05-30 Skelbiamas Erasmus+ Projekto “Music to all” logotipo konkursas Neutrali Administratorius
187 2024-05-30 Projekto atidarymas Ispanijoje 2019-11-25 Neutrali Administratorius
188 2024-05-30 Projektas pagal "ERASMUS+" programą "Music to all" Neutrali Administratorius
189 2024-05-30 Projektas "Kokybės krepšelis" Neutrali Administratorius
190 2024-05-30 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Rekomendacija Administratorius
191 2024-05-30 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Kokios darbo tarybos funkcijos?

Administratorius
192 2024-05-30 Kitų projektų sąrašas Neutrali Administratorius
193 2024-05-30 Hibridinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Tikriausiai ir čia reikia nurodyti atsakingą asmenį.

Administratorius
194 2024-05-30 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Paslauga. Tai reikėtų kelių sakinių apie ją ir nurodyti atsakingą asmenį.

Administratorius
195 2024-05-30 Patyčių prevencija Olweus Neutrali Administratorius
196 2024-05-30 Ugdymo(si) pasiekimai 2019-2020 m.m. Neutrali Administratorius
197 2024-05-30 Ugdymo(si) pasiekimai 2018-2019 m.m. Neutrali Administratorius
198 2024-05-30 Ugdymo(si) pasiekimai 2017-2018 m.m. Neutrali Administratorius
200 2024-05-30 Nauja savivalda Neutrali Administratorius
202 2024-05-30 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Administratorius
203 2024-05-30 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Administratorius
204 2024-05-30 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Administratorius
205 2024-05-30 Pranešėjų apsauga Neutrali Administratorius
206 2024-05-30 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Administratorius
207 2024-05-30 Mokomės programuoti Neutrali Administratorius
208 2024-05-30 Bendradarbiavimo pamoka Neutrali Administratorius
209 2024-05-30 Draugiškas šaškių turnyras Neutrali Administratorius
35 2021-09-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Naujiems moklo metams naujos lentelės iš ugdymo plano.

Administratorius
124 2021-09-01 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. II pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
126 2021-09-01 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. I pusmečiui Neutrali

Naujiems mokslo metams naujas.

Administratorius
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Aktualu atnaujinti informaciją kiekvieną kovą.

Administratorius

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-12-29 08:00:00 2024 m. sausio mėn. veiklos planas Administratorius -